Úspory veřejných prostředků

Odhad úspor veřejných finančních prostředků za dobu existence Nadačního fondu proti korupci

Celkový odhad ke dni 26.1.2016:

2 200 000 000 korun + 100 000 000 korun soukromým subjektům za každý rok

 

Název kauzy
Odhad úspor
DPP – tisk jízdních dokladů
73 000 000 Kč
DPP – veřejná zakázka - prostá obměna vybraných stávajících světelných zdrojů za LED technologie
250 000 000 Kč
Nemocnice Na Homolce – pronájem konsignačních skladů
61 000 000 Kč + minimálně 100 000 000 Kč/rok ve prospěch soukromých společností
Nemocnice Na Homolce – právní služby MSB Legal
104 000 000 Kč
MPSV - agendové informační systémy
1 500 000 000 Kč
ŘSD – mobilní středová svodidla
min. 10 000 000 Kč
Poliklinika Praha 6 - pronájem na dobu 30 let 
185 - 300 000 000 Kč za 30 let

 

Důležitá poznámka

NFPK byl rovněž činný v řadě dalších kauz, u nichž však prozatím nelze stanovit úsporu finančních prostředků, nebo u nichž primárně šlo o nápravu nežádoucího stavu. Jedná se např. o kauzu "Elektroodpady", u které může v dohledné době dojít k úspoře veřejných prostředků v objemu až několika miliard korun, kauzu "Státní opera Praha", ve které NFPK mj. upozornil tehdejšího předsedu vlády Petra Nečase na závažné skutečnosti stran zamýšleného rušení a prodeje mnoha set milionového majetku uvedené organizace, kauzu "Církevní restituce", kauzu "Hospodářská komora" a další. V neposlední řadě NFPK také přispěl ke zvýšenému zájmu některých orgánů Evropské unie o nakládání finančních prostředků v českém zdravotnictví, v důsledku čehož může v budoucnu dojít k miliardovým úsporám v českém zdravotnictví.

Způsob stanovení odhadu úspor u jednotlivých kauz je uveden u jednotlivých kauz a níže.