26. ledna 2020
|

Budou strakonické volby férové?

V sobotu 14. prosince 2019 se ve Strakonicích z rozhodnutí soudu budou opakovat komunální volby do místního zastupitelstva. Jak vyplývá z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, rada města Strakonice oplývající pravomocemi, které jí dávaly možnost ovlivnit klíčové prostředky volební propagace, těchto oprávnění dlouhodobě a cíleně zneužívala, čímž dosáhla toho, že politické subjekty kandidující v komunálních volbách neměly možnost v souladu se zásadou volné, rovné a svobodné soutěže politických stran využít klíčové prostředky předvolební kampaně před volbami v říjnu 2018.

Politické hnutí Strakonická Veřejnost tak zneužilo své dominantní pozice například tím, že účelově zakázalo využívat výlepové plochy města v období, které bezprostředně předcházelo volbám a ostatní politické subjekty tak neměly dostatečný časový prostor na tento zákaz reagovat a svou politickou kampaň tomu přizpůsobit. Strakonická Veřejnost též formou cenzury nedovolila ostatním politický subjektům prezentovat své programy na stránkách Zpravodaje města Strakonice. Uvedeným postupem si vedoucí orgán města usurpoval pravomoc uveřejňovat pouze takové články, které jsou pro vedení města, resp. jeho radu složenou většinově z členů Strakonické Veřejnosti, příznivé. Tímto způsobem jednoznačně docházelo po celé předchozí volební období k omezování politické propagace konkurenčních politických subjektů, ať už v případě zákazu politické reklamy, nebo v případě zákazu zveřejnění článků obsahujících kritiku směřovanou vůči vedení města. Dalším důvodem vedoucím k tomuto rozhodnutí soudu byl fakt, že propuštěním tajemníka městského úřadu a dlouhodobým neobsazením jeho funkce se ve vedení volebního úřadu ocitl jeden z lídrů sdružení kandidujícího v těchto volbách – starosta města Břetislav Hrdlička. Ač před soudem navozoval starosta města dojem, že málem ani neví, že se tak stalo a co vše do této jeho kompetence spadá, již jen tato systémová podjatost představuje poměrně zásadní překročení pravidel soutěže politických subjektů v podmínkách fair play.

Krajský i Ústavní soud dal v mnoha bodech za pravdu navrhovateli Ing. Karlu Janskému, který podal námitku pro neplatnost voleb a dosáhl tak opakování komunálních voleb ve Strakonicích.

Nadační fond proti korupci se dlouhodobě zabývá problematikou férovosti voleb a to jak na regionální, tak celostátní úrovni. Velmi vítáme, že obecné soudy i Ústavní soud ČR se jasně postavily proti dlouhodobě tolerovaným zlořádům, tedy pošlapávání systému, kdy mají mít všechny kandidující subjekty stejné podmínky. Věříme, že daná rozhodnutí soudů přinesou očištění českého politického systému od podobných excesů a rovněž si voliči uvědomí, že ten, kdo zneužívá svého postavení, deformuje základ demokracie a bez sebereflexe by se neměl podílet na rozhodování věcí veřejných.

Kontakt: JUDr. Ondřej Závodský, právník NFPK, e-mail: ondrej.zavodsky@nfpk.cz, tel.: 605 205 448

VIDEO - Osobní vyjádření Ing. Karla Janského - podrobněji

VIDEO - Komunální volby ve Strakonicích se opakují

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.