12. prosince 2023
|

Cenu za odvahu 2023 získal prof. Tomáš Petráček

Nadační fond proti korupci udělil v pondělí 11. prosince již 13. ročník Ceny za odvahu prof. Tomáši Petráčkovi, a to za vytrvalou snahu o kultivaci hodnotového diskurzu ve společnosti, inspirativní promýšlení role náboženství ve veřejném a politickém životě a za prokázanou odvahu vystavit se kvůli těmto aktivitám veřejným útokům.

Historik a teolog Tomáš Petráček kvůli svým postojům skončil na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, a to podle děkanátu kvůli nadbytečnosti. Za jeho odchodem však stál tlak Biskupské konference, nesouhlasící s jeho názory. Petráček byl jedním z duchovních, kteří vyzvali k ukončení spolupráce s konzervativní Aliancí pro rodinu. Děkan fakulty hovoří o standardní pracovněprávní záležitosti. Tomáš Petráček však oprávněně tvrdí, že jeho odchod byl veden osobní záští, což potvrdil i v minulosti, kdy byl za kritiku kázání kritizován. Prof. Petráček neplánuje hledat nové zaměstnání na jiné univerzitě a zdůrazňuje neférový přístup a likvidaci vnitřní debaty. Děkan Katolické teologické fakulty následně ze zdravotních důvodů rezignoval.

“Korupce v ČR se vyvíjí, a to bohužel ne směrem, kterým bychom si přáli. Dnes už nejde jen o korupční jednání v podobě uplácení, v naší práci se setkáváme s pohlcováním celých institucí, celých průmyslových odvětví, ale i jednotlivých částí občanské společnosti. 

Míra korupce je jedním z nejvýznamnější indikátorů úpadků všech velkých civilizací. Pokud bych si mohl půjčit slova papeže Františka, tato doba tak není jen epochou změn, nýbrž změnou celé epochy. Sílí rychlá, populistická, avšak sebedestruktivní řešení a společnosti chybí ti, kteří by normy tvořili. 

Tento trend jsme se rozhodli reflektovat i při udílení letošní Ceny za odvahu.

Prof. Tomáš Petráček je katolický kněz, teolog a expert na církevní dějiny a dlouhodobě se vymezuje proti současné roli katolické církve ve společnosti. Před pěti lety kritizoval tehdejšího probošta hradní kapituly Petra Piťhu, který strašil odebíráním dětí nebo prohlášením homosexuálů za nadřazenou kastu. Tehdy byl za svoji kritiku pokárán kardinálem Dominikem Dukou a přišel o místo kanovníka v hradní kapitule.

Během covidové krize, kterou můžeme považovat za posla z budoucnosti apelujícího na změnu trendů, se veřejně tázal: Kde je církev? Na příkladu z Itálie, kde byly kostely použity jako márnice, položil jasnou otázku: Jaký ještě drsnější budíček církve potřebují? Ukázalo se, jak je odtržená od potřeb lidí a řeší pouze, jak se přimknout k moci. Místo přemýšlení o dopadech pandemie a hledání nových forem náboženského života, část české církve nadále podléhá pokušení stát se vlivnou lobbistickou organizací, napojuje se na vládní kruhy a nadbíhá populistickým a konzervativním hnutím.

Vyvrcholením jeho laskavého boje za pravdu mu byl nyní,  po osmnácti letech ukončen pracovní poměr na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, oficiálně z ekonomických důvodů a z důvodu nadbytečnosti.

Proto oceňujeme prof. Tomáše Petráčka za vytrvalou snahu o kultivaci hodnotového diskurzu ve společnosti, inspirativní promýšlení role náboženství ve veřejném a politickém životě a za prokázanou odvahu vystavit se kvůli těmto aktivitám veřejným útokům.” pronesl při předávání ředitel Karel Škácha. 

Cenu převzal prof. Petráček z rukou zakladatele Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka spolu s finančním honorářem v hodnotě 12^5 Kč (tj. 248 832,- korun) za přítomnosti předchozích laureátů a příznivců fondu. 

Cena za odvahu je určena těm, kteří s odvahou poukazují nebo přímo bojují s projevy, které ohrožují demokratické principy otevřené společnosti. Dnes už nejde jen o korupční jednání v podobě uplácení, setkáváme se s pohlcováním celých institucí, průmyslových odvětví, ale i jednotlivých částí občanské společnosti.

Mediální partner:

 

 

foto: Linda Majerová a Barbora Přikrylová

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.