8. prosince 2023

Jak si Trautenberk pozval neziskovky

Do pošty nám došla pozvánka na setkání s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Antonínem Stanislavem. Člověk ihned zpozorní, co by tak asi úředník, popotahovaný kvůli podezření z manipulací se zkouškami insolvenčních správců a absolvent kindlových plzeňských práv, mohl chtít od protikorupční organizace? 

Na místě jsme se dozvěděli, že Ministerstvo spravedlnosti hodlá při prosazování nové legislativy postupovat transparentně, a proto si nás poprvé pozvali. Pan náměstek začal s tématem přeplněných věznic a řeč se pomalu stočila k novému návrhu trestního zákoníku. Řeč převzal zástupce advokátní komory Lukáš Trojan a chvílemi nebylo jasné, zda hovoří za komoru či ministerstvo. 

Po zkušenostech s “bohulibou” zlodějinou se solární energií vždy zbystřím, když ti největší šíbři argumentují dobrem. A pak to přišlo. Vedle korekcí trestů za neplacení výživného a dekriminalizace drobných drogových trestných činů, se do návrhu dostal i “přílepek” ke snížení  trestních sazeb u nejzávažnějších podob trestných činů majetkového a hospodářského charakteru. 

A tak se znovu otevírá otázka, komu dnes Ministerstvo spravedlnosti pod vlajkou staré ODS slouží? Odpověď můžeme najít v zatím poslední kauze sběratele žlutých karet dona Blažka. Z pozice šéfa insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti byl samotnou vládou odvolán Jan Benýšek. Ten podal podnět v rámci nového zákona o ochraně oznamovatelů, ve kterém varuje, že se vedení ministerstva pokouší ovládnout miliardový byznys s insolvencemi. 

Zákon o ochraně oznamovatelů tak čeká první zatěžkávací zkouška. Mimochodem proti tomuto zákonu nejvíce bojoval hlavní expert spravedlnosti ODS a bývalý doktor rovněž plzeňských práv, Marek Benda. Ze zákona zbylo pouze nutné torzo, a to proto, abychom účelově splnili požadavky vycházející s unijní legislativy. Potvrdí se opět všechny naše obavy?

Kruh se tedy uzavírá a my se máme, pane premiére, po volbách na co těšit...

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.