19. srpna 2014

Elektroodpady

Na trhu s elektroodpadem vznikl s požehnáním státu monopol, který se Ministerstvo životního prostředí chystá ještě utužit. Připravuje totiž nový zákon o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, v němž má být ustanovení, že elektroodpad musí procházet pouze přes vybrané firmy. Hrozí tak, že tunel na miliardy z veřejných prostředků bude pokračovat, a to s ještě větší intenzitou než doposud.

Uvedená problematika zpracování vysloužilých elektrozařízení se plně týká také budoucího zpracování vysloužilých solárních panelů. Celá kauza tak doznala opět na své naléhavosti a závažnosti. Podle informací NFPK se některými skutečnostmi souvisejícími s celou kauzou zabývá Evropská komise. V poslední době se rovněž daří prolomit bariéru strachu a poškozené subjekty otevřeně dávají NFPK zapravdu.

O čem kauza je?

V roce 2005 stát úmyslně ustanovil neprůhledné financování nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a s elektroodpadem (dále jen „elektroodpady“) ve prospěch pětice vyvolených soukromých společností (tzv. kolektivní systémy). Těm stát udělil v podstatě monopol na inkasování recyklačních poplatků od spotřebitelů elektrozařízení v objemech miliard korun. Recyklační poplatek má uhradit náklady na sběr, svoz a ekologické zpracování elektroodpadů. Povinnost hradit recyklační poplatek je dána zákonem, neexistuje však veřejná kontrola, jak je s vybranými recyklačními poplatky ze strany soukromých společností skutečně nakládáno. V celém systému se podle podložených odhadů NFPK za zhruba sedm let „ztratilo“ přes pět miliard korun.

Mezi nejvýznamnější zmíněné soukromé společnosti patří kolektivní systém ASEKOL a kolektivní systém ELEKTROWIN. Skrze vazby na vysoké ministerské úředníky a politiky pokračuje snaha některých kolektivních systémů o monopolizaci svého postavení i v budoucnosti. Takové postavení i nadále umožní těmto společnostem diktovat spotřebitelům elektrozařízení a dalším subjektům výši recyklačních poplatků či dalších plateb. Velké množství elektroodpadů má přitom „kladnou hodnotu“, což znamená, že i bez recyklačních poplatků lze na prodeji z elektroodpadu vyseparovaných vzácných kovů a dalších surovin vydělat více, než jsou náklady na získání těchto surovin.

Osoby a obsazení

 

Libor Ambrozek

Jan Vrba

  • jednatel společnosti ASEKOL s.r.o.; ASEKOL Holding s.r.o.; ASEKOL Solar s.r.o.; ENVIROPOL s.r.o. atd.

Tereza Ulverová

  • provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.;
  • významným způsobem zastupovala a zastupuje společnost ELEKTROWIN a.s. při jednáních s různými subjekty (např. MŽP ČR);
  • přispívá jménem společnosti ELEKTROWIN a.s. do odborných publikací a vyjadřuje se za společnost ELEKTROWIN a.s. v celostátních médiích.

Ing. Roman Tvrzník

  • generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s.;
  • významným způsobem zastupoval a zastupuje společnost ELEKTROWIN a.s. při jednáních s různými subjekty (např. MŽP ČR);
  • přispívá jménem společnosti ELEKTROWIN a.s. do odborných publikací a vyjadřuje se za společnost ELEKTROWIN a.s. v celostátních médiích.

Jan Kořán

  • právník zatupující společnost ASEKOL s.r.o.
  • jednatel společnosti Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Co jsme v kauze udělali?

Na jaře 2012 jsme vydali nejprve stručnou a později i podrobnou tiskovou zprávu o celé problematice financování nakládání s elektroodpady v České republice. Na základě podloženého odvození jsme uvedli, že na účtech zmíněných soukromých společností (kolektivních systémů) by mělo k roku 2012 stále být kolem 8 miliard korun, které tam však nejsou. Se zmíněnými společnostmi jsme se „utkali“ i v odborném periodiku Odpadové forum. Následně jsme získávali další a další podrobnější a doplňující informace o celé kauze od lidí, kteří se v systému pohybují. O bezprecedentních nekalostech ze strany některých kolektivních systémů jsme informovali i zástupce Evropské unie. Kauzu dále podrobně sledujeme.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

O miliardy korun, které nyní leží na účtech soukromých společností a o další značné finanční objemy. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mají tyto miliardy charakter veřejných prostředků, které by měly být vráceny do státního rozpočtu.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Negativnímu vyjádření a pokusu o diskretizaci ze strany zástupců některých kolektivních systémů (především ASEKOL a ELEKTROWIN) či jejich zřizovatelů (výrobců či dovozců elektrozařízení).

Kdo je obviněn/obžalován nebo odsouzen?

V jisté části celé kauzy elektroodpadů podala Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci veřejného činitele a korupční jednání. Asociace viní z těchto skutků úředníky Ministerstva životního prostředí.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Pondělní glosy ke kauze

Chronologie kauzy

Tiskové zprávy

Média

 

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …