5. listopadu 2020
|

Nadační fond proti korupci vyhlašuje protikorupční pohotovost

Vyhlášení nouzového stavu (podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR), který parlament prodloužil do 20. listopadu, zasahuje do mnoha oblastí veřejného i osobního života Čechů. Ty nejviditelnější a nejprobíranější změny jsou přísnější tresty a omezování práv občanů. S nouzovým stavem však přichází ještě další změna - možnost zadávat veřejné zakázky bez výběrového řízení. Stát a jeho organizační složky, jako jsou ministerstva, obce, kraje, statutární města a jejich příspěvkové organizace, nemusí veřejné zakázky otevřeně soutěžit, ale mohou je zadávat rovnou.

Má to svou logiku, realizace zadávacího řízení je totiž v normálním stavu spojena s nezanedbatelnými časovými nároky a nouzový stav předpokládá situace, ve kterých je třeba jednat rychle. Ovšem i kvalitně a zodpovědně. Nadační fond proti korupci se již v jarních měsících podrobně zabýval problematikou nákupů zdravotnického materiálu.

Protikorupční pohotovost
Problematickým zakázkám se hodláme věnovat i v podzimních měsících nouzového stavu, protože se nezdá, že by se situace na poli zadávání zakázek bez výběrového řízení zlepšila. Stačí sledovat největší mediální kauzy, z nichž vyplývá, že se někteří státní úředníci setkávají pod rouškou noci na jednáních, ze kterých neexistují žádné veřejné výstupy a nikdo tak nemůže vědět, na čem se dohodli. Právní expert Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský k tomu říká: “Tento speciální režim není a nesmí být prostorem s právním vakuem, naopak, musí být prostředím, v němž jsou zásady transparentnosti hospodaření veřejné správy uplatňovány v nejširší míře. Nadační fond proti korupci chce být, mimo jiné, hlídacím psem veřejné správy, aby nedocházelo ke zneužívání moci v době, kdy lidé umírají a kdy jsou pohledy médií upřeny jinam. Takového jednání jsme totiž byli svědky už před několika měsíci.

NFPK pracuje s informacemi o tom, že nákupy zdravotního materiálu nejsou transparentní a nejsou procesovány v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dát kontrolní činnost v této oblasti prioritu a veškerou energii soustředíme na to, abychom co nejlépe dohlédli pod prsty všem politikům a úředníkům, kteří svými podpisy zavazují stát, jeho jednotlivé organizační složky a státní organizace, municipality i příspěvkové organizace krajů. Denně vyhodnocujeme dostupné smlouvy z Hlídače státu, sledujeme jednotkové ceny jednotlivých komodit a tyto srovnáváme s dostupnými ukazateli ze zahraničí, například z nám nejbližšího Slovenska.

Námětů a poznatků z oblasti zadávání veřejných zakázek je v nouzovém stavu mnoho, rozhodli jsme se zřídit speciální mailovou adresu:

nouze@nfpk.cz

Rádi bychom občany vyzvali, aby se na nás neváhali obrátit s informacemi, jimiž disponují v souvislosti se zakázkami zadanými během nouzového stavu. Žádná informace u nás nezapadne, každou neobvyklou nebo netransparentní transakci předáme našim analytikům jako námět k přezkumu.

Budeme vás informovat
O tom, co jsme zjistili od občanů, z veřejných zdrojů či prostřednictvím dalších kanálů, budeme pravidelně informovat. Nepůjde však jen o nějaké přehledy toho, co nám píšete. Na stránkách www.nfpk.cz a našich profilech na sociálních sítích najdete také informace o konkrétních krocích směřujících k nápravě. Těmi mohou být podněty kontrolním orgánům, návrhy orgánům státní správy a samosprávy ke zjednání nápravy. A bude-li to třeba, pak také trestní oznámení a podněty k vymáhání škody.

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.