20. července 2023
|

Cena za odvahu 2023

NFPK vyhlašuje sběr nominací pro 12. ročník ocenění Cena za odvahu 2023! Cena je určena těm, kteří s odvahou poukazují nebo přímo bojují s projevy, které ohrožují demokratické principy otevřené společnosti. Dnes už nejde jen o korupční jednání v podobě uplácení, setkáváme se s pohlcováním celých institucí, průmyslových odvětví, ale i jednotlivých částí občanské společnosti. Popište nám svůj příběh a ucházejte se o ocenění 2^5 Kč. (tj. 248 832,- korun).

Registrujte nominaci vyplněním formuláře do půlnoci 30. listopadu 2023! https://forms.gle/2oc9686HhpP11Gi18

A jak by měly příběhy vypadat? Výběr předchozích ocenění:

Cena za celoživotní boj proti korupci - Petr Pithart byl aktérem prvního porevolučního korupčního skandálu. V roce 1991 se ho pokusil uplatit tehdejší ředitel Agrobanky Jan Král. Pro Nadační fond proti korupci je udělení této ceny vyvrcholením několikaleté spolupráce a výrazem úcty k jedné z nejvýraznějších postav novodobé české politiky.
 
Cena za odvahu 2022 - Za dobrý život na Jemnicku z.s. je občanská iniciativa věnující se ochraně a kultivaci veřejného prostoru. Cílem je rozvoj regionu, ochrana životního prostředí, zdraví obyvatel a obrana občanských svobod.

Cena za odvahu 2021 - Ivan Prchal je bývalý tajemník Městského úřadu Žamberk. V roce 2009 odhalil podivné smlouvy a dokumenty k výběrovému řízení na dodavatele žamberské pěší zóny, která měla vzniknout v rámci revitalizace města.

Cena za odvahu 2020 - Eva Vorlíčková je bývalá radní Magistrátu hl.m. Prahy pro IT a jednou z obžalovaných v kauze Opencard II. V ní byli obžalovaní bývalí pražští politici, kteří podle obžaloby porušili předpisy o hospodářské soutěži a povinnost při správě cizího majetku.

Cena za odvahu 2019 - Za krásnou Olomouc z.s. se zabývá osvětou a popularizací architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Díky impulsu spolku se zvýšila pozornost věnovaná plánu postavit výškový obytný dům společnosti SMC Developement, tzv. Šantovka Tower v legislativně chráněném „ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc“.

Cena za odvahu 2018 - Lukáš Blažej, tehdejší student práv z Ústí nad Labem a aktivní občan se v roce 2015 stal trnem v oku některým politiků a úředníků, kdy část zastupitelů ANO odvolala vlastního primátora i celé vedení města.

Cena za odvahu 2017 - Jakub Čech je občanský aktivista a novinář. Díky jeho aktivitám se pod drobnohled dostala činnost politiků města Prostějov a zákulisních hráčů. Upozornil na problémy, související se stamiliónovou kauzou kolem olympijského centra v Prostějově.

Cena za odvahu 2016 - Jiří Kotek v roce 2006 zastupitelem města Karlovy Vary a v roce 2008 zastupitelem Karlovarského kraje. Vynesl na světlo „slavný“ záznam „karlovarské losovačky“ na němž je vidět pověřená osoba jež se usilovně snaží vybrat konkrétního výherce miliardové veřejné zakázku na výstavbu multifunkční arény.

Cena za odvahu 2015 - Jana Průšková působila od roku 2008 jako manažerka Kruhu přátel Severáčku, neziskové organizace, která zastupuje a hájí zájmy dětí známého úspěšného dětského pěveckého sboru Severáček v Liberci. Během svého pracovního poměru objevila nesrovnalosti mezi pokladnou a účtováním.

Cena za odvahu 2014 - Leo Steiner je bývalý ředitel Odboru řízení programu Úřadu Regionálního operačního programu Severozápad. Jako člen Monitorovacího výboru vystoupil se zjištěním o programu rozdělování eurodotací, v němž mělo být během 7 let rozděleno 19 miliard a je od počátku nastaven tak, aby tyto peníze mohly být nelegitimně vyvedeny. Nejdříve sám a poté společně s Transparency International podal trestní oznámení na vedení programu. Následně na eurodotačním úřadu skončil.

Cena za odvahu 2013 - Jiří Chytil, někdejší úředník Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2009 a 2010, pomáhal coby utajený svědek v kauze Opencard vyšetřovatelům rozplétat nitky kolem politického pozadí problematické zakázky firmě Haguess.

Cena za odvahu 2012 - Věra Ježková je absolventkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracovala 18 let v Severočeských dolech – v nynější dceřiné společnosti ČEZu. Z pozice akcionářky upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive před jeho záměrem obnovy bloků v elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč.

Cena za odvahu 2011 - Ondřej Závodský se stal v červenci 2005 vedoucím právního oddělení v Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV). Poté, co opakovaně upozorňoval na podezřelé smlouvy, byl v září 2010 sesazen z funkce. Činnost Závodského nakonec napomohla k provedení hloubkového auditu na ministerstvu vnitra jenž prokázal chyby a řadu nesrovnalostí při zadávání veřejných zakázek. 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.