Babákovo zlaté vejce 5 let poté

Nemalá část příjmů politických stran a hnutí tvoří dary, které by ze své podstaty měly být nezištné. Zkušenosti z minulosti ovšem potvrzují, že nemalá část darů je součásti širší dohody či plnění. Standardně podezřelým dárcem je ta osoba či firma, která má sama finanční potíže.

Psal se rok 2011, kdy propukla aféra kolem poslance Věcí veřejných Michala Babáka, který poskytl straně dar 6,5 milionu Kč a dalších 5 milionů Kč ji půjčil.[1] Michal Babák si musel sám na tento dar půjčit a argumentoval tehdy tím, že prodá 15 % akcií firmy Bene Factum, za které údajně měl slíbeno až těžko uvěřitelných 35 milionů Kč. Tuto společnost tehdy popisoval jako zlaté vejce, která má nasmlouvány lukrativní zakázky na 5 - 10 let dopředu. Dnes s odstupem pěti let se můžeme přesvědčit, jestli tomu tak skutečně je.

V červenci 2011 bylo zveřejněno majetkové přiznání Michala Babáka.[2] V něm tehdejší poslanec uvedl své celkové dluhy v hodnotě 16 milionů Kč. Je logické, že poskytnutí daru a půjčky přesahující 10 milionů Kč je za takovéto situace zcela nelogické. Michal Babák tehdy musel přijít s nějakým vysvětlením, které by vzbudilo dojem, že má spoustu prostředků a tyto dary jsou pro něho „kapkou v moři“. Michal Babák se pokusil o šalamounský přístup: sdělil údajnou výnosnost až 35 milionů z prodeje 15 % akcií Bene Factum, aniž by svá tvrzení čímkoliv doložil. Napřed nutno upozornit, že dle tehdejšího aktuálního dokumentu „Zprávy o vztazích“ měli po 50 procentech akcií Miloš Havránek a Petr Šrámek a tudíž nebylo již zde pro 15 % akcií Michala Babáka místo.[3] Hlavně ovšem již tehdy bylo velice těžko představitelné, aby hodnota těchto akcií byla takto vysoká. Pokud by cena Babákových akcií byla 25 milionů, pak by hodnota celé společnosti činila 167 milionů korun.[4] Tehdejší velice nízký zisk této hodnotě rozhodně neodpovídal. Pokud by ovšem hodnota těchto akcií byla aspoň poloviční, pak by bylo toto možné odvodit z finančních výkazů 5 let poté, čili právě dnes v roce 2016. Nebudu ještě více stupňovat napětí a prozradím, že hospodářský výsledek za účetní období 2015 byl dokonce ve ztrátě. Celková aktiva se oproti roku 2011 snížila na polovinu, vlastní kapitál se zvýšil o pouhý milion Kč a ovšem dluhy společnosti se naštěstí rovněž snížily. Z dnešního pohledu můžeme tedy bezpečně říct, že tehdy těchto 15 % akcií nemohlo mít takto nebývale vysokou hodnotu, a to ještě lze pochybovat o tom, zdali těchto 15 % akcií Michal Babák vůbec vlastnil, a o pravdivosti slov Michala Babáka můžeme tedy směle pochybovat.

Závěrem lze konstatovat, že současné financování politických stran je tristní a absolutně schází kontrola, která by odhalila nejenom takto na první pohled křiklavé případy. Naštěstí se díky vzájemně spolupracujícím nevládním organizacím sdruženým v Rekonstrukci státu a především aktivní veřejnosti podařilo donutit politiky ke schválení nových přísnějších pravidel financování politických stran. V aktivitě je teď nezbytné nepolevit a možná časem i Michal Babák sám sebere odvahu a otevřeně řekne, jak to bylo s tím „zlatým vejcem“ za neuvěřitelných 35 milionů Kč.

[1] 31.5.2011, Česká pozice, Tomáš Hlaváč

[2] http://zpravy.idnes.cz/poslanec-babak-priznal-dluhy-16-milionu-i-desitky-milionu-za-akcie-ph5-/domaci.aspx?c=A110712_100626_domaci_hv

[3] http://ceskapozice.lidovky.cz/komora-auditoru-setri-babakovo-bene-factum-i-auditora-key-investments-1z2-/tema.aspx?c=A110818_044105_pozice_32954

[4] http://zpravy.aktualne.cz/domaci/babak-mluvi-o-milionech-zlate-vejce-vydelalo-165-tisic/r~i:article:709689/

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…