26. září 2017
|

Bezbřehý klientelismus na ČSSZ

Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení v souvislosti s průběhem několika veřejných zakázek na České správě sociálního zabezpečení, týkajících se IT systémů, a v souvislosti s dalšími okolnostmi. Předpokládaná hodnota zakázek přesahuje 350 milionů korun. Skandální průběh zakázek, spočívající mj. v opakovaném rušení a jmenování nových hodnotících komisí, ostře kritizoval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které ČSSZ spadá, problémy ignoruje.                    

ČSSZ spravuje agendu téměř 9 milionů klientů. Tomu odpovídá rozsah i hodnota potřebných informačních systémů, o jejichž dodávku a správu mají některé firmy enormní zájem. V roce 2014 a 2015 ČSSZ vypsala několik výběrových řízení, které měly podobný průběh: hodnotící komise poté, kdy určily pořadí uchazečů, byly sekčním ředitelem ČSSZ Ing. Milanem Shrbeným opakovaně rušeny, a to tolikrát, kolikrát to bylo třeba pro určení „správného“ pořadí uchazečů (s ohledem na námitky poškozených uchazečů či s ohledem na stanoviska ÚOHS). Zrušení komisí se u jednotlivých výběrových řízení opakovalo třikrát. Když hrozilo, že v pořadí čtvrtá komise vybere „nesprávného“ uchazeče, bylo zrušeno celé výběrové řízení… Postup ČSSZ ostře zkritizoval ÚOHS, když na adresu ČSSZ mj. hovořil o „účelovosti“ konání zadavatele „pouze za účelem dovození jakéhokoli důvodu pro zrušení zadávacího řízení“ nebo o tom, že zadavatel „neprokázal ani existenci samotných důvodů pro zrušení zadávacího řízení“. ÚOHS dokonce ČSSZ opakovaně udělil pokutu a konstatoval, že zadavatel „porušil zásadu transparentnosti“, jeho postup se „stal nečitelným a nekontrolovatelným“, přičemž „mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky“. Ani po dvou letech nejsou zakázky řádně ukončeny. Z neutěšeného stavu na ČSSZ profitují společnosti KOMIX a Atos IT Solutions and Services coby stávající dodavatelé ČSSZ. V současné době Správa řeší nutné úpravy svých aplikací i využíváním nepatřičných smluv s jiným předmětem plnění…

Dění na ČSSZ má i ostrý lidský rozměr. Podle informací Fondu jsou zaměstnanci IT odboru na ČSSZ vystaveni systematickému nátlaku ze strany společnosti KOMIX coby dodavatele ČSSZ při akceptaci plnění, zástupce společnosti KOMIX se měl vůči zaměstnancům chovat arogantně a dávat jim příkazy. Naopak skvělé vztahy má s citovanou společností sekční ředitel Ing. Milan Shrbený, který v symbióze nejen se společností KOMIX inicioval na jaře 2017 zahájení kárného řízení se svým podřízeným pro osm kárných provinění. Tento „provinilec“ (v osobě ředitele odboru implementace aplikačního programového vybavení) v zájmu ČSSZ opakovaně upozorňoval na pochybnosti kolem IT zakázek a kolem jednání ředitele Shrbeného. Bylo mu dokonce zabráněno v přístupu na pracoviště, později byl neoprávněně zproštěn výkonu služby, aby následně kárná komise skoro po pěti měsících musela pod tíhou důkazů konstatovat, že žádné z osmi provinění se buď nestalo, nebo nebylo kárným proviněním. Přesto si komise našla záminku k odvolání „provinilce“ z funkce, a to na základě pouhého vyjádření zástupce dodavatele – společnosti KOMIX proti osobě „provinilce“. Mimochodem, z obchodního rejstříku plyne, že citovaná společnost poslední tři roky nezveřejňuje povinné informace o svém hospodaření.

Dění na ČSSZ mně v mnoha ohledech připomíná kauzu někdejšího náměstka MPSV Vladimíra Šišky, který dělal vše pro to, aby IT zakázky získaly předem vyvolené firmy. Je skoro neuvěřitelné, co je i v roce 2017 ve státní správě ještě možné…,“ okomentoval situaci analytik Fondu Martin Soukenka.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.