1. dubna 2011
|

Čísla bankovních účtů NFPK

Byly zřízeny bankovní účty, prostřednictvím kterých mohou fyzické i právnické osoby přispívat na boj proti korupci.

Čísla účtů:

  • 800 111 008 / 0300 vedený ČSOB
  • 800 111 008 / 5500 transparentní účet vedený Raiffeisenbank

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru účtu Raiffeisenbank budou o dárci volně přístupné následující údaje: jméno a číslo účtu, případné poznámky k platbě. Informace o pohybu na účtu je možné získat na webových stránkách Raiffeisenbank. U účtu vedenému u ČSOB nejsou informace o dárcích veřejně přístupné.

Žádosti o vystavení darovací smlouvy a dotazy zasílejte prosím na adresu: info@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.