17. října 2017
|

Hodnocení volebních programů z pohledu boje proti korupci

Nadační fond proti korupci podrobně zhodnotil volební programy 10 politických stran a hnutí s nejvyššími preferencemi. Stanovil 16 klíčových protikorupčních opatření. Politické strany tak mohly v této analýze získat 16 bodů. Některé strany ve svých programech zcela rezignovaly na boj proti korupci. Jiné strany mají protikorupční program již relativně přehledný a konkrétní. Z volebních programů je patrné, že se nejčastěji věnují více imigrační krizi než krokům, které by omezily rozkrádání veřejných peněz.

Na prvním místě této analýzy skončila Česká pirátská strana, v těsném závěsu Strana zelených. První získala 11 bodů a druhá 10 bodů z 16 možných. Je zřejmé, že obě strany věnují boji s korupcí podstatnou část svého volebního programu a neváhají jednotlivé kroky konkrétně popsat. Je ovšem otázkou, na kolik jsou tyto úmysly myšleny vážně, a nakolik jsou způsobené tím, že vedení obou stran nemá s reálnou parlamentní politikou prakticky žádné zkušenosti. S poměrně velkým odstupem a celkovým výsledkem 4-5 bodů skončily 4 strany: STAN, hnutí ANO, TOP 09 a KDU-ČSL. Všechny tyto strany deklarovaly ve svých programech řadu důležitých protikorupčních opatření. Na druhou stranu nevěnovaly této problematice příliš prostoru nebo nebyly dostatečně konkrétní. Politické strany ČSSD a ODS se ve svých volebních programech boji s korupcí prakticky nevěnovaly. Nezískaly dokonce ani jeden bod a termíny jako korupce, ochrana oznamovatelů či transparentní vlastnické struktury se v programu vůbec neobjevily. Z 16 klíčových protikorupčních opatření nebylo možné najít ani jedno. O trochu lépe je na tom KSČM, ovšem i zde je deklarovaný přístup v boji proti korupci zcela nedostatečný. Specifickým případem je SPD, která ve svém programu velice často používá jen radikální fráze, ovšem neuvádí téměř žádný konkrétní postup či konkrétní protikorupční opatření.

Kompletní analýzu volebních programů můžete stáhnout zde.

Samotné hodnocení bylo provedeno na základě těchto 16 hodnotících protikorupčních opatření: ochrana oznamovatelů protiprávního jednání, oprava rejstříku konečných vlastníků, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, úprava registru smluv, nutná novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, zavedení dohledu nad dodržováním zákona o svobodném přístupu k informacím, odborné nominace do dozorčích rad, kvalitní zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, prosazení regulace lobbingu, novelizace zákona o státním zastupitelství, zveřejňování finančních výkazů u firem získávající veřejné prostředky, oprava zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, profesionalizace a odpolitizování soudních znalců, černá listina (black list), výrazné omezení vlivu politických stran na veřejnoprávní média a reforma soudnictví.

„Při pročítání volebních programů by si člověk mohl myslet, že při jejich realizaci by u nás mohl nastat ráj na zemi. Bohužel zkušenosti z minulých kampaní svědčí o tom, že se na tvorbě programů doslova vyřádili marketingoví a PR specialisté. Věřme, že alespoň část z programů je autentických s dobrým úmyslem na jejich uskutečnění,“ okomentoval jednotlivé programy Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, tel.: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.