17. března 2014
|

Jan Kraus: Nadační fond proti korupci slaví 3. narozeniny

Pondělní glosa

Prvním úspěchem je, že je může slavit. Že nezanikl, ani nebyl rozprášen či zničen.

Zaniknout mohl, jak je často obvyklé, už jen neshodami těch, kteří jej založili, nebo vedou, nebo právě nevedou, nebo měli jiné představy, nebo chtěli aby… a jak může Jarda, když Zdeněk...!

Zdá se to vždycky malé a nicotné, ale právě tyhle “drobnosti” často zničí i ty nejlepší a nejbohulibější úmysly.

NFPK není sdružením řeholníků (Karel - zakladatel, pak ve svém osobním počínání občas dělá maximum, aby si to někdo náhodou nemyslel…ostatně já sám bych pro sebe  také těžko hledal vhodný řád..) Občas se i pohádáme, nebo máme rozdílné názory a to na kdeco.

Ale dosud jsme se vždy dokázali navzájem shodnout, což považuji za jeden z podstatných důvodů, proč je  NFPK úspěšný. Hodně nám v této věci pomohly útoky jak ze strany státu (daňové kontroly a jiné chlebíčky), tak i fin-gangsterů převlečených do advokátních triček. Útok soupeře vždycky stmelí vlastní řady a potvrzuje smysl počínání.

Bilanci Fondu si lze prohlédnout jak na jeho webových stránkách, tak ale často i na stránkách denního tisku. V souvislosti s řadou kauz, jejichž inkubační doba byla poměrně dlouhá, ale nakonec světlo světa k naší radosti spatřila. Obávali jsme se, že délkou může být dokonce věčnost, takže jsme spokojeni.

Myslím si, podle vlastních zkušeností, že NFPK se výrazně liší od mnoha jiných sdružení zejména v tom, že jak ve správní radě, tak ve vedení ve fondu není výrazný posera. Zažil jsem mnohokrát, kdy taková figura zavleče patřičnou porci strachu, paniky, a hysterie -  až se všichni radši rozeběhnou ke sporákům, domů. “Nebudu si kazit život”.

Dalším nezbytným faktorem přežití jsou peníze. Přes všechny příspěvky drobných dárců, že fond stále existuje, je zásluhou především zakladatele Karla a dalších dárců, kteří nám skutečně poskytli vysoké částky. Ale přehled lidí, na našem transparentním účtu, kteří nám měsíčně posílají stokoruny, zavazuje především morálně.

Možná se to nezdá, ale boj s těmi, co kradou - stojí hodně. Mají totiž dost nakradeno na to, aby masívně investovali do svého maskování, do svých kompliců od advokátů přes politiky, media -  až po soudce. Prodírat se touto barikádou, která stojí na bankovkách, přijde draho.

Ostatně na tom často ztroskotala různá občanská sdružení, založena s obdobným úmyslem jako NFPK, která pak ale byla zkrocena 2-3 cvičnými žalobami, pokutkou, několika vyhazovy z práce, případným zostuzením v médiích.

Záměrem NFPK je také podpora dalších sdružení a občanských aktivit, která se věnují zločineckému okrádání státní kasy. Tento druh aktivit se za poslední roky, myslím zlepšil. Nejen že jich přibylo, ale jsou ve svém zaměření, realizaci i nápadech sofistikovanější a postupně také dosahují čím dál víc konkrétních výsledků.

Pokud se spojí, vzniká již jistá síla, jako např. Rekonstrukce státu a další - o které před 3 lety nikdo příliš neuvažoval.

Nadačnímu fondu nebude možné nikdy upřít, že byl první, soukromou iniciativou těch, kteří z ryze existenčního a materiálního hlediska k takovému počínání nuceni nebyli. Naopak. Mohli se jen “starat sami o sebe”. “Mít klid na práci”.

Doufám, že stejně jako my, i řada občanů naši činnost považuje za užitečnou.

Ti pak, co mohli přispět - i za dobrou investici.

Fond zanikne hned, jak v zemi bude minimum korupce. Předpokládám, že příští rok ještě vydržíme...

Jan Kraus - zakladatel a místopředseda správní rady NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.