28. prosince 2015
|

Janusz Konieczny: 99 % úřadů chybně zveřejňuje informace o veřejných zakázkách

Pondělní glosa

Nedodržení zákona je v některých oblastech tvrdě postihováno. Jindy je vědomě masově porušováno nezřídka s odůvodněním, že tak činí všichni. Většina firem nesplňuje informační povinnost v obchodním rejstříku tak, jak jim ukládá zákon. Většina povinných subjektů nezveřejňuje poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. A do třetice téměř všechny úřady chybují při zveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele. Problém spočívá v nízké vymahatelnosti práva, slabé aktivní kontrole či bezzubém kontrolním systému.

Kolegové z Centra aplikované ekonomie právě spustili portál profily.info, který dokáže podrobně identifikovat chyby při zveřejňování informací o veřejných zakázkách. Použití tohoto nástroje je velice jednoduché a intuitivní. Rázem zjistíte, které konkrétní chyby se dopouští Vámi zvolený úřad. Zakázky často nemají uvedené dodavatele, ačkoliv jejich realizace je již ukončená. Jindy dodavatel je sice uveden, ale chybí údaje o uchazečích o zakázku. Dokonce lze nalézt zakázky, kde není uvedena jejich celková cena. Dále jsou to případy, kdy tatáž zakázka má uvedený jiný počet uchazečů ve věstníků veřejných zakázek, ve srovnání s profilem zadavatele. Při dalším srovnání údajů ve věštníku a profilu zadavatele nás občas zarazí rozdílná cena. Nejspíš zbytečně je dále rozvádět, jakým způsobem jsou na profilu zadavatele zveřejněné informace o subdodavatelích, které některé úřady neodlišují od dodavatelů.

Veřejná kontrola veřejných zakázek je z důvodu tohoto nepořádku ztížená. Rád bych Vás proto vyzval, abyste k tomuto problému přistupovali z pozice aktivního občana. Nejprve využijte portál profily.info k identifikaci všech chyb vybraného úřadu. Následně tento dramatický popis situace zašlete zvolenému úřadu s žádosti o nápravu a motivujte jeho představitele k tomu, aby se připojili k 1 % úřadů, které dodržují zákon. Dokonce v této žádosti můžete zaslat odkaz na prováděcí vyhlášku, která tyto zákonné povinnosti podrobně popisuje, viz http://www.portal-vz.cz/getmedia/1d650410-6db8-45a0-a520-86db932c7fad/vyhlaska-c-1332012-Sb-o-uverejnovani-vyhlaseni-p. Úkolem veřejnosti je pak ocenit ty úřady (například města), které tyto informace dle zákona zveřejňují a objevují se tedy v malé skupině „výjimečných“.

Je vskutku paradoxní až absurdní, že občané či nevládní organizace takto musí nahánět úřady, aby dodržovaly zákon. Řadový občan takto ledabyle ke svým zákonným povinnostem nemůže přistupovat. V poslední době jsme byli svědky, kdy určitá část politiků se pokoušela prosadit zcela nefunkční kontrolní systémy u registru smluv či rejstříku konečných vlastníků. Místo jednoduchého a efektivního řešení navrhovali tito politici razantní zvýšení byrokracie a vytvoření zcela nefunkční kontroly. Nemohu se zbavit dojmu, že se nejednalo o nedbalost, ale o úmysl. 

Janusz Konieczny - projektový manažer NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.