13. ledna 2014
|

Janusz Konieczny: Stydím se, doznávám se

Pondělní glosa

Tato slova sdělil Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dne 7. ledna 2014 obžalovaný Luboš Ticháček, který si během výkonu své práce kontrolora řekl o úplatek. V červnu 2013 jsme medializovali případ (http://www.nfpk.cz/pozitivni-priklady-12/1001480) 2 inspektorů práce Milana Ondroviče a právě Luboše Ticháčka, kteří žádali o úplatek 50 tisíc Kč od majitele restaurace I love mama Tomáše Kaštila, který se nenechal vydírat a pomohl policii dopadnout korupčníky přímo při převzetí úplatku. Tehdy jsme k případu zveřejnili rovněž jednoduchou kresbu a vyzvali jsme širokou veřejnost, aby sdělila policii své případné negativní zkušenosti s oběma inspektory.

Byli jsme tradičně svědky střetu dvou postojů. Na jedné straně stáli oba inspektoři, kteří vysvětlovali soudu, že zcela výjimečně selhali vzhledem k dalším obtížným okolnostem. Na druhé straně bylo naše přesvědčení podpořené svědectvím Tomáše Kaštila. Tomu oba inspektoři sdělili, že uplácení je zcela běžné a standardní. Dokonce mu vyhrožovali známým advokátem Tomášem Sokolem v případě, že by jim úplatek neposkytnul. Podezření z masového uplácení podporuje skutečnost, že inspektoři měli dle vyjádření soudce mnoho chyb v samotné dokumentaci kontrol. Občas u kontroly nebylo poznamenáno místo kontroly, termíny vydání kontrol nekorespondovaly s termíny prováděných kontrol a kromě toho některé kontroly nebyly dokonce uvedené v systému ISIP (informační systém inspekce práce).

První reakce na naší výzvu k nahlášení obdobných případů s těmito inspektory byly velmi skeptické. Tato výzva byla pro mnohé naivní až idealistická. A ejhle – najednou se objevil další případ! Inspektoři práce žádali úplatek rovněž v baru Movie na Náměstí Miru! Kontrolor Luboš Ticháček si řekl o 20 tisícový úplatek, který hodlal rozdělit mezi sebe a druhého inspektora Milana Ondroviče, který ho tradičně doprovázel. Dle názoru inspektorů v baru pracovaly osoby bez platné pracovní smlouvy, a proto provozovateli baru pohrozili vysokou pokutou. Ať už smlouvy byly či nebyly v pořádku, podstatné je, že Luboš Ticháček požádal o úplatek provozovatele baru a k tomuto činu se přiznal. Provozovatel baru úplatek v této výši neposkytnul. Předvolaný kuchař-číšník uvedl, že přinesl oběma inspektorům obálky pouze s ubrouskem, inspektoři naopak tvrdili, že každý z nich dostal po tisícikoruně.

Inspektoři práce sdělili soudu, že selhali zcela výjimečně. Jinými slovy znamená to, že k výjimečnému případu v restauraci I love mama přibyla další výjimka v baru Movie. Je určitá pravděpodobnost, že toto není konečný počet těchto výjimek a nelze vyloučit, že inspektoři takto vybírali úplatky zcela standardně. Koneckonců majiteli restaurace I love mama Tomáši Kaštilovi sdělili, že takovéto chování je zkrátka určitou normou. Nelze zde zároveň vyloučit, že úplatky byly vybírány opakovaně od stejných restaurací. Pokud bych pokročil ve spekulacích, tak mohl fungovat systém, kdy inspektoři práce vybírali úplatky a majitelé restaurací zaměstnávali pracovníky na černo. Nutno zde zdůraznit, že trestného činu se nedopouští pouze ten, kdo úplatky žádá, ale pochopitelně rovněž ten, kdo je poskytuje. Tomáš Kaštil v oblasti pohostinství dříve nepodnikal, otevřel restauraci I love mama a velmi brzy po otevření se u něho objevili oba inspektoři.

Rádi bychom Vás opět vyzvali, abyste se nestavěli k této kauze lhostejně, a pokud máte s oběma inspektory negativní zkušenost, tak obraťte se neprodleně na policii. Líčení bylo odročeno na 11. února, kdy dorazí další noví svědci.

Janusz Konieczny - projektový manažer NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.