4. ledna 2016
|

Karel Janeček: S Demokracií 2.1 proti korupci

Pondělní glosa

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky využití D21 při participativním hlasování občanů starostové získali data, která jsou extrémně důležitá pro kvalitní rozhodování ve prospěch obyvatel. S daty v ruce je vedení radnice mnohem odolnější proti nátlakovým skupinám a různým "vokálním menšinám", tedy jednotlivcům či organizovaným skupinám, které se snaží obhájit svůj partikulární zájem, který nemusí být zájmem většinové společnosti. Data získaná od obyvatel přinášejí nevídanou informovanost a umožňují transparentnost a objektivitu v rozhodování, sehrávají důležitou protikorupční roli a pomáhají v obraně proti různým podvodům.

Jako příklad si uveďme rozdíl v přístupu radních ke stavbě velkého sportovního areálu v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. V Mariánských Lázních nejprve proběhlo pod patronací Národní sítě zdravých měst veřejné fórum, v němž se občané vyslovili pro stavbu „velké víceúčelové sportovní haly“. Ověřovací anketa využívající systém D21 však výsledky veřejného fóra nepotvrdila. Naopak ukázala, že obyvatelé města nemají o víceúčelovou halu zájem - tato možnost dokonce skončila po sečtení plusových a minusových hlasů jako jediná v minusu. Kdyby podobná data mělo k dispozici někdejší vedení města Karlovy Vary, nemuselo dojít ke stavbě tamní multifunkční haly, která je ve výsledku určena výhradně místnímu hokejovému klubu a jiný účel v podstatě neplní. Tato naddimenzovaná stavba navíc proslula tzv. karlovarskou losovačkou, tedy videem, které jasně prokazovalo pochybení při výběru realizátorů stavby a jež dlouho kolovalo na internetu jako ukázkový případ manipulace veřejné zakázky.

Jsem přesvědčen, že počet radnic využívajících hlasovací systém D21 v roce 2016 exponenciálně poroste. Logicky s tím očekávám zásadně vyšší efektivitu rozhodování a omezení korupce a podvodů při zadávání veřejných zakázek. Široké využívání systému D21 v komunální politice, ve školách i ve firmách navíc povede k tomu, že se přiblíží okamžik, kdy D21 vstoupí i do tzv. velké politiky. Aplikace D21 na volby do poslanecké sněmovny přinese zásadní zvýšení kvality a morálky volených zástupců a otevře dveře ke globální politické, ekonomické i morální obnově společnosti.

Karel Janeček - zakladatel a předseda správní rady NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.