29. dubna 2014
|

Karel Randák definitivně zproštěn absurdní obžaloby!

Dnes rozhodoval Městský soud v Praze o odvolání státního zástupce proti rozsudku ve věci Karla Randáka, který byl spolu s další obviněnou obžalován pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. Toho se měli společně dopustit zveřejněním informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové).

Senát soudce JUDr. Jaroslava Pytlouna odvolání státního zástupce zamítl, a potvrdil tím výrok Obvodního soudu pro Prahu 1, v rámci něhož byli oba obžalovaní zcela zproštěni obžaloby. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Dana Šindelářová došla v říjnu loňského roku k závěru, že jednání uvedené v obžalobě není trestným činem.

Karel Randák, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci, uvedl: „Jsem samozřejmě rád, že Městský soud potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu. Co mě však stále udivuje je fakt, že se uvedená kauza vůbec projednávala. Určitě stála nemalé prostředky, které hradili daňoví poplatníci. Rozhodně by nebylo na škodu tyto náklady konkrétně vyčíslit a účet předložit těm, jejichž pověst byla údajně poškozena.“

„Městský soud ani nemohl rozhodnout jinak. Celý tento proces byl od počátku naprosto absurdním. S podivem bylo i samotné odvolání státního zastupitelství, které v průběhu hlavního líčení bylo poměrně pasivní. U veřejnosti jsem se v průběhu stíhání opakovaně setkával s dotazy, zda celá kauza nebyla jen vykonstruována na podnět tehdejších vládnoucích struktur,“ dodal Randákův obhájce Petr Kočí.

Kontakt: JUDr. Petr Kočí: 777 626 065, Karel Randák: 603 486 731

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.