9. července 2012

Kdo stále klame veřejnost i ČEZ?!

Nadační fond proti korupci během tiskové konference, která se konala dne 19.6.2012, předal sdělovacím prostředkům závažné až alarmující informace! Jedná se o možné zmaření investic ve výši 25 mld. Kč případnou realizací obnovy bloků o výkonu 3x250 MW v elektrárně Prunéřov II. Tuto realizaci naplánoval ČEZ na základě lživých podkladů, které mu předložily Severočeské doly (dále jen SD). Vznikla tak dokumentace, jíž předložil ČEZ, podle které má být tento zdroj energie zásobován hnědým uhlím výhradně z Dolů Nástup Tušimice (dále jen DNT) s tím, že ekonomická návratnost přichází v úvahu po 25 až 30 letech jeho provozu. To znamená, že pokud by byl záměr dokončen v roce 2015, musel by DNT mít k dispozici zásoby uhlí až do let 2039 až 2044. Přitom na základě řady dokumentů Severočeských dolů (jejich výroční zprávy, pasport ložiska DNT aj.) však vychází najevo, že jmenovaný důl ukončí svojí životnost již kolem roku 2030! Z toho vyplývá, že následujících 9 – 14 let by byla elektrárna bez uhlí.

Člen představenstva Severočeských dolů Ing. Vladimír Budinský se však nedávno v tisku a na webových stránkách důlní společnosti vyjádřil, že pro tento nový zdroj energie bude uhlí z DNT dostatek. Zároveň napadá Nadační fond proti korupci, že vychází z neodborných úsudků a mylných představ. Rozporuje i upozornění NFPK na provádění nezákonné těžby uhlí v části DNT i přesto, že už tuto nezákonnou těžbu uhlí vyšetřuje Policie České republiky.

Prohlášení Vladimíra Budinského, ředitele odboru strategie a komunikace Severočeských dolů, a.s., Chomutov obsahuje celou řadu nepravd a záměrných manipulací: http://mostecky.denik.cz/podnikani/dul-tusimice-ma-pro-elektrarny-dostatek-uhli-20120628.html

Některá z jeho prohlášení:

1. V. Budinský “Společnost SD veškeré zásoby i těžené uhlí podrobně eviduje. Zásoby uhlí byly naposledy inventarizovány v roce 2010. Posudky vypracované nezávislými odborníky projednalo a schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR.“

NFPK: V roce 2010 nebyl proveden výpočet zásob uhlí, ale pouze jejich přehodnocení, které nejvíce spočívalo v převedení velké části vázaných zásob uhlí v závěrných svazích dolu do kategorie volných zásob, přestože je jasné, že je i tak těžit nepůjde. Navíc je zapotřebí vědět, že přehodnocení zásob Ministerstvo životního prostředí (MŽP) neschvaluje, ale pouze bere na vědomí! Za chybně  uváděnou výši zásob uhlí nese odpovědnost důlní společnost, a ne MŽP, které pouze sleduje formální správnost provedení dokumentace (text, mapky, razítka, podpisy...).

2. V. Budinský: „Podle těchto odborně spočítaných, ověřených, expertně oponovaných výpočtů bylo ke dni 1. 1. 2012 v DP Tušimice prokazatelně 240,2 mil tun vytěžitelných zásob uhlí. Tato ověřitelná fakta zásadně vyvrací spekulace naposledy uvedené na tiskové konferenci Nadačního fondu proti korupci, podle kterých by mělo být z dolu Tušimice k dispozici pouze 190 milionů tun paliva.“

NFPK: Vladimír Budinský zcela prokazatelně zkresluje informace či vůbec neumí počítat. Vždyť za rok 2011 doly vykázaly úbytek vytěžitelných zásob uhlí ve výši 11 889 kt (což je zaokrouhleně 12 mil. tun). S postupně se snižující kvalitou uhlí (nižší výhřevností) je reálné očekávat mírné zvýšení ročních těžeb. Takže za roky 2012 – 2015, než bude dokončena obnova tří elektrárenských bloků v Prunéřově II, se v ostatních elektrárenských blocích spálí cca (4 x 12 mil. tun a více) = 48 až 50 mil. tun vytěžitelných zásob uhlí. Čili, pokud od údaje 240.2 mil. tun odečteme 50 mil. tun, pak se dostaneme k číslu 190,2 mil. tun vytěžitelných zásob uhlí k 1.1.2016. A právě tento údaj prezentoval NFPK prostřednictvím zpracované simulace postupné spotřeby uhlí ve všech elektrárenských blocích ČEZ, kterou zpracovali špičkoví odborníci ze Střediska pro efektivní využívání energie. Jednoznačně prokazuje nedostatek uhlí pro tolik diskutovaný záměr ČEZ.

3. V. Budinský: „Společnost Severočeské doly odmítá tvrzení, že by v dole Tušimice docházelo k nelegální těžbě. Obě povolení hornické činnosti, první z roku 1998 a druhé z roku 2006, které důl Tušimice má, jsou platná. Společnost k tomu disponuje stanoviskem Ústavu státu a práva.“

NFPK: Pan Budinský se snaží za každou cenu popírat nelegální těžbu uhlí v lomech s názvy Libouš-západ a Libouš-východ na základě stanoviska Ústavu státu a práva. Tento dokument máme k dispozici a připravil ho odvolaný děkan právnické fakulty v Plzni Jaroslav Zachariáš. Z dokumentu je patrné, že se žádným způsobem nevěnuje nepovolené těžbě uhlí, ale pouze poměrně chaoticky se zabývá správním řízením pro povolení těžby v jiném lomu s názvem Libouš II-sever z roku 2006. Naopak se vůbec nezmínil o dopisu z MŽP, kterým byl v roce 2008 pan Budinský a Český báňský úřad upozorněn na výše zmíněnou nelegální těžbu uhlí. Byl to navíc právě Vladimír Budinský, kdo ve svém emailu sdělil svoji vědomost o nelegální těžbě uhlí odbornici na ekologii a hornictví Věře Ježkové a tlačil na ní, aby mu pomohla ustát situaci před úřady a médii.

Kontakt: Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK, tel.: 734 850 786, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …