29. února 2016

Kdy se voda mění v led?

Poměry v zemi se mírně pohnuly, jak lze vypozorovat z postupného, „jemného“, očistného procesu v justici. Ať už potrestáním zvlčilých soudců, tak i změnami v řízení soudů, atd. Jistým hitem doby se stávají soudní znalci. Několik posledních soudních kauz doslova hýřilo jejich posudky. Jedno, zda šlo o podezření z vraždy, nebo bohapusté kradení.

U znalců navíc záleží hodně na tom, jsou li skutečnými znalci. Že jsou tak evidováni, registrováni, členy komory, apod. ještě příliš neznamená. Jak prokázala řada nedávných kauz. Samotné výroky znalců o jiných znalcích ukazují, že v oboru není zcela jasno. My, neznalci, se v tom nevyznáme.

Znalci zasahují do všech oblastí justice svými posudky významně a jejich vyjádření jsou pro rozhodování soudu často klíčová, ne li nejdůležitější.

Jsou to ale jen lidi, vesměs našinci, není tedy překvapením, že tradicí podvodu a šmeliny byla zasažena i tahle profesní skupina. Nemůžeme zapomenout, že profese „znalce“ má hrůzostrašnou vývojovou minulost, kdy „znalec“ napsal, co mu bylo nařízeno, nebo co bylo za bakšiš do kapsy domluveno. Činili tak i soudci, takže není divu – v bezprávním státě.

Sám jsem se „ v oblasti běžného zločinu“ v minulosti na některých „znaleckých“ zločinech podílel. Jako „klient“. Například když mě kominík - „znalec“ na kvalitu komínů (kominík - znalec na komíny, jako pekař - znalec na pečivo, policajt - znalec na pravdu, apod.), udělal posudek na všechny komíny v mém bytě, že jsou nezpůsobilé pro vytápění pevnými palivy a já tak získal nárok na akumulační kamna, na která jsem nebyl schopen našetřit… Že do stejných 5 komínů ústila kamna z řady ostatních bytů, kde se vesele pevnými palivy vytápělo – byla drobnost k přehlédnutí, a nebylo znalce, který by si toho všiml. O „znalcích“ státní pojišťovny v tehdejších časech, např. u havarijního pojištění aut - ani nemluvě. Šlo jen o to, domluvit se na vzájemném rozdělení podílu ze zločinu….

Zvýšená pozornost vůči soudním znalcům ukazuje, že pozvolné napravování systému pokročilo do dalších, důležitých pater. Znalci – a to nejen soudní, ale všeho druhu a ve všech oborech - jsou velkým problémem země vůbec. Nejen, že jich je nedostatek, ale často nejsou opravdovými znalci. Největším hříšníkem, podílejícím se na tomto nedostatku je a delší dobu zřejmě ještě bude: naše školství. To je ovšem na samostatnou kapitolu a tu by měl napsat znalec tohoto oboru.

Pokud jde o samotnou korupci, podle posledního průzkumu (http://www.novinky.cz/domaci/385753-pro-petinu-cechu-je-uplatek-normalni.html) je pro pětinu Čechů úplatek normální. To mě tak nepřekvapilo a domníval jsem se, že na tuhle proporci jsme se dostali z možná podstatně většího podílu.

Ohromným a nemilým překvapením pro mě ale bylo zjištění ze stejného průzkumu:

„Zejména mladí lidé si zvykli, úplatky považují za něco běžného, co je součástí života, ostatně stále o tom slyší z médií,“ říká finanční poradce František Macháček.

Nicméně výklad pana Macháčka, že jev je způsobený tím, že o něm často slyší z médií - nesdílím. (ještě častěji média hýří trestnými zločiny, vraždami – a nevraždí se víc… tedy aspoň doufám)

Problém je možná spíš v tom, co o korupci a podvodu čtou a vidí v médiích. Že velké části  těch, co něco šlohli, zapřeli, ukradli, apod. se nakonec nic nestalo. Naopak, v rámci tzv. vyváženosti – pak leckterý gauner dostane patřičný prostor v médiích, aby se vyjádřil – a tím víceméně věc neutralizoval. Ozdobou pak je předčasné propuštění viníka z vězení, třeba i proto, že s ním soudce má společné eseróčko.

Hloupá média (nedostatek znalců), zdaleka nejen ta bulvární (bulvarizují se všechna, koruna je přece jen žádanou dorotou), pak v rámci chamtivé shánčlivosti věnují gaunerovi dokonce větší pozornost, než komukoli jinému. (čtivé! Titulek táhne, koruna přijde...)

Pro příklad netřeba chodit daleko. Úmrtí pana Jonáka, odsouzeného za nájemnou vraždu, mělo v médiích tak silný dopad, až jsem se z počátku sám za sebe styděl, že tak výraznou postavu české historie pořádně neznám. Není to tak dlouho, co nebylo nemožné nespatřit téměř „přímé přenosy“ z návratu pana Ratha z vazby…apod.

A přiznejme si, že část zločinu přitahuje přirozeně i proto, že je to obor, který občas skutečnými „znalci“ disponuje. Na rozdíl třeba od nejsledovanější komerční televizní stanice, která nám ne před dlouhou dobou ve zpravodajství sdělila, že voda při teplotách pod nulou mrzne…

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…