25. února 2011
|

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje - viz index vnímané korupce Transparency International, kde jsme na 53. místě s pouze 4,6 bodu z 10. Co je možná ještě více znepokojující, je chápání korupce některými lidmi jako nezbytné součásti byznysu. Setkal jsem se dokonce s až absurdními názory, že korupce vlastně nevadí, protože je to pouze přesun peněz od jednoho subjektu k druhému.

Korupce veřejných rozpočtů je krádež peněz nás - daňových poplatníků. Drtivá většina lidí se shodne, že je odsouzeníhodná z morálního hlediska. Málokdo je však schopen docenit její ekonomický dopad, kterým je pokřivení finančních toků a neefektivní alokace kapitálu.

Na základě ročního objemu veřejných rozpočtů ve výši zhruba 400 miliard korun a porovnání cen zakázek v soukromém a veřejném sektoru lze dopočítat, že roční objem korupce veřejných rozpočtů je vyšší než 70 miliard, tedy více než polovina letošního rozpočtového deficitu. Příjemci korupce jsou politické subjekty i jednotlivci - často v desítkách, a v extrémech i stovkách milionů korun.

Velikost úplatku veřejným činitelům i excesivní zisk uplácejících firem lze charakterizovat jako zápornou daň. Tuto zápornou daň nelze v žádném případě přirovnat ke snižování daňové zátěže s jejími pozitivními dopady. Vzhledem k nelegálnosti úplatků jsou tyto často směrovány do zahraničí a prostředky jsou z větší části ztraceny. Lze připustit, že zpětné investice těchto prostředků zpět do ČR negativní dopad zmírňují, ale pouze z malé části vzhledem k faktorům popsaným výše.

Korupce je rozkrádání veřejného majetku, které dopadá na všechny obyvatele a zásadním způsobem snižuje životní úroveň poctivých lidí. Příjem úplatku je třeba chápat a morálně i fakticky odsuzovat jako nejhorší možnou formu příživnictví. Korupce a úplatkářství u nás dosáhly kritických hodnot. Naštěstí již existuje silná společenská poptávka po vymýcení tohoto zla. Dohoda ČSSD a ODS na pražském magistrátu, kterou lze označit jako faktický výsměch pražským voličům, se setkala jak s kritikou médií, tak i s aktivním odporem mnohých Pražanů. Zveřejnění korupčních aktivit na ministerstvu životního prostředí prostřednictvím investigativní činnosti pana Michálka lze označit za velmi pozitivní a odvážné jednání. Bylo by naivní se domnívat, že ministerstvo životního prostředí je jedinou korupcí postiženou veřejnou institucí. Je žádoucí prosazovat, aby financování politických stran bylo za všech okolností plně transparentní. Odvážní lidé jako pan Michálek, kteří k podobným odhalením korupce ve veřejné správě přispějí, jsou přesně ti, kteří budou získávat ceny nově založeného Nadačního fondu proti korupci.

Poslední veřejné aktivity i případy odhalení korupce dávají naději, že donedávna u nás téměř neporušený led korupce praská a začíná se drolit. Pokud tento proces bude úspěšně pokračovat, lze očekávat celkové vylepšení politického i ekonomického klimatu v naší zemi, například dodatečné snížení rozpočtového deficitu i snížení celkové daňové zátěže. Lze očekávat celkové zvýšení kvality života občanů Česka.

 

Karel Janeček
Šéf RSJ Algorithmic trading

 

KAREL JANEČEK
Ředitel a předseda představenstva RSJ Algorithmic Trading, přednáší ve výběrových kurzech na MFF UK, vystudoval Ph.D. na Carnegie Mellon University v Pittsburghu a magisterské studium na MFF UK. Je zakladatelem Nadačního fondu proti korupci.

Korupce a úplatkářství u nás dosáhly kritických hodnot. Naštěstí již existuje silná společenská poptávka po vymýcení tohoto zla.

http://hn.ihned.cz/c1-49060100-korupce-a-jeji-dopad-na-ekonomiku-teto-zeme

Podobné články

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.

1. dubna 2011

Čísla bankovních účtů NFPK

Byly zřízeny bankovní účty, prostřednictvím kterých mohou fyzické i právnické osoby přispívat na boj proti korupci.