24. března 2014
|

Lenka Deverová: S novým jarem být lepším člověkem

Pondělní glosa

Touto dobou před 24 lety na jaře 1990 projednávalo Federální shromáždění ČSR zákon č.103/1990 Sb., kterým se novelizoval hospodářský zákoník. To samo by nebylo nijak zajímavé. Podstatné na tomto zákoně však bylo, že do českého právního řádu vrátil po více než 40 letech nadace. V roce 1990 byl pojem „nadace“ české veřejnosti neznám a do jejího podvědomí se dostával zejména díky působení zahraničních nadací, které hned po sametové revoluci poskytovaly masívní podporu rodící se občanské společnosti.

Dnes působí v České republice několik tisíc nadací a nadačních fondů, které pomáhají svou podporou i svou činností jednotlivcům i institucím. V roce 2012 např. 67 nadací, které spravují prostředky z Nadačního investičního fondu, rozdělilo podle zprávy schválené vládou v lednu 2014 k veřejně prospěšným účelům částku 252.741.294,- Kč. K tomu je nutné připočítat desítky milionů rozdělených dalšími nadacemi a nadačními fondy. Za těmito penězi je možné si představit podpořené osoby s postižením, mladé umělce, seniory, zařízení poskytující sociální služby, školy a kulturní zařízení.

Toto je pouze jedna, ta nejviditelnější část činnosti nadací a nadačních fondů. Druhou částí je jejich vliv na společnost. V činnosti nadací se angažuje řada osobností, kterým není lhostejné, co se ve společnosti děje a chtějí pomoci. Nic je k tomu nenutí, snad jen pocit, že nechtějí stát stranou, když mají možnost pomoci – osobní účastí, silou svého příkladu a velmi často i svými prostředky.  K nadacím náleží celá řada těch, kteří tu svou nadaci či nadační fond podporují drobnými pravidelnými příspěvky (viz např. Konto Bariéry), protože chtějí pomoci, chtějí mít pocit sounáležitosti s konkrétním projektem, věří těm, kteří jsou tváří nadace nebo nadačního fondu.

Člověku je vlastní sounáležitost s ostatními, potřeba někam patřit. V tom je nezastupitelná role nadací, nadačních fondů i spolků. V řadě zemí, kde nadační resp. neziskový sektor má daleko delší historii než u nás, je zvykem lidí věnovat jeden pracovní den pomoci potřebným nebo věnovat desátek svých příjmů nadacím či jiným organizacím, které pomáhají. Některé zvyky by bylo hezké si osvojit i u nás. Zkusme být s novým jarem lepšími lidmi.

Lenka Deverová - právnička specializující se na neziskový sektor, členka dozorčí rady NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.