20. ledna 2014
|

Martin Soukenka: Kdo ohrožuje veřejný zájem aneb Fond ve zprávě BIS

Pondělní glosa

Před týdnem média informovala veřejnost o tom, že Fond u soudu ustál návrh na své zrušení, který podala „dvorní advokátní kancelář“ známého lobbisty MSB Legal. Toho lobbisty, od něhož tehdejší předseda vlády Nečas – skrze Janu Nagyovou – chtěl získat „zákulisní informace“. Každá osoba, od které předseda vlády jakékoli země chce získat zákulisní informace, je v takové zemi – alespoň z pohledu moci – významná. Například za mnou premiér Nečas paní Nagyovou pro zákulisní informace nevyslal…

Vedle argumentace, že činnost Fondu –  tedy zejména boj proti korupci – nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle, se zástupce MSB Legal také vyjádřil, že se soud nevypořádal se závažnými fakty, zejména „s výroční zprávou BIS za rok 2012, ve které BIS upozorňuje na vzrůstající vliv tzv. kvazi ,bojovníků proti korupci´.“ A dodal: „Toto se, dle našeho názoru, dotýká právě činnosti NFPK.“ Byť to není přesná citace, je pravda, že tajná služba ve své výroční zprávě na bojovníky proti korupci upozorňuje – v kapitole pojmenované jako „Organizovaný zločin“. Mimo jiné prý tito bojovníci „zkreslují skutečnou míru a rozsah korupce“ a „ostatní kritizují“ a vůbec takový přístup „pozitivnímu vnímání protikorupčních kroků nepřispívá, ba naopak.“

Myslete si o tom, co chcete, ale každý, kdo se objeví ve zprávě tajné služby, není úplně bez významu. Ve zmíněné kapitole přitom BIS varuje před pokračováním systematického vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů skrze struktury organizovaného zločinu (prostřednictvím dotací, veřejných zakázek, outsourcingu veřejných služeb), jejich ovlivňováním důležitých rozhodnutí orgánů státu a samosprávy či samotného legislativního procesu. Obsah celé kapitoly lze přitom shrnout do osmi slov: mafie je všude a premiér Nečas je pašák.

Vše, čím se Fond zabýval a zabývá, spadá do citované kapitoly zprávy BIS. Vše a bez výjimky. Výsledky našich analýz předáváme policii – stejně, jako to podle vlastního vyjádření údajně činí i BIS. Ostatně, titulky v médiích typu „policie zasahuje“ v té či oné společnosti či instituci to dokládají. BIS by tedy měla Fondu děkovat. Ale neděkuje. Důvod, proč před Fondem naopak varuje spolu s organizovaným zločinem, by měl někdo vysvětlit. Osobně nabízím toto vysvětlení: Fond ukázal na kauzy, které se dotýkají bývalého premiéra, což je pro BIS nepřípustné.

A pokud jde o „zkreslování skutečné míry a rozsahu korupce“, tak čtenáři prozradím – pro mě osobně – překvapivou informaci, za kterou ručím. Jeden z významných církevních představitelů v České republice vyslovil nedávno své přesvědčení, že téma korupce je u nás zveličováno (názor jako ze zprávy BIS) a že podle jeho názoru korupce činí pouze (!) nějakých 20 % z objemu veřejných zakázek... Abyste si udělali názornější představu o těchto procentech, tak to představuje nějakých 120 miliard korun ročně, tedy nějakých tisíc korun, o které každý z nás, včetně nemluvňat, každý měsíc přijde… A tečka závěrem: Zpráva BIS v kapitole o organizovaném zločinu na téma církevních restitucí uvádí mj. toto: „Obohacování soukromých subjektů na restitučních nárocích, a tím poškozování ČR, lze očekávat i v souvislosti s církevními restitucemi.“ Pokud čtenář nevěří Fondu a našim závěrům, nechť nahlédne do zprávy BIS, ve které najde… totéž.

Martin Soukenka - analytik NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.