6. ledna 2014
|

Miliony rukojmích jako důsledek činnosti pánů Drábka a Šišky

Občané České republiky, zaměstnanci MPSV a úřadů práce doplácejí na bezprecedentní jednání exministra Jaromíra Drábka (TOP 09) a jeho exnáměstka Vladimíra Šišky. Nerespektování zákonů a chaotické řízení zavádění nových informačních systémů ze strany obou pánů se vrátilo jako bumerang, a stejně jako před dvěma lety hrozí výpadky ve výplatách sociálních dávek. Náprava nezákonného stavu bude stát několik miliard.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v prosinci pravomocně zakázal společnosti Fujitsu pokračovat v plnění smlouvy na provoz a správu informačních systémů na výplatu nepojistných sociálních dávek a služeb zaměstnanosti (dále jen „IS“). Po téměř dvou letech krajně problematického (ne)fungování nového IS na úřadech práce se Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vrací k IS, který bezproblémově fungoval mnoho let. Jak stojí v tiskové zprávě Vítkovice IT Solutions z 1. ledna 2014, zástupci Fujitsu se rozhodli, prostřednictvím svého subdodavatele společnosti Vítkovice IT Solutions, ukončit „všechny aktivity spojené s aplikacemi pro výplatu sociálních dávek“ a „všechny kompetence prakticky okamžitě a v plném rozsahu přenechat staronovému dodavateli, tedy společnosti OKsystem."

Citlivá data o vyplácených dávkách, jakož i o statisících příjemců těchto dávek, se navíc aktuálně nacházejí v datových uložištích, jejichž majitelem není Ministerstvo práce a sociálních věcí, nýbrž soukromá společnost. Zástupcům této společnosti se tedy nabízí nekomplikovaná možnost, jak MPSV i původnímu provozovateli značně ztížit proces nápravy a návratu k původnímu IS.

Nadační fond proti korupci na hrozbu shromažďování citlivých dat o příjemcích dávek na externích datových uložištích, která nejsou v majetku MPSV a státní správy, nýbrž v majetku soukromé společnosti, opakovaně upozorňoval. Poprvé tak Fond učinil již v trestním oznámení na exministra Drábka a exnáměstka Šišku (a na další neznámé pachatele) ze dne 23. února 2012 a dále na své tiskové konferenci dne 3. dubna 2012 (vizte zde). Musíme pouze doufat, že ze strany Fujitsu se jedná pouze o ukvapenou reakci.

Exministr Drábek v roce 2012 odmítal zveřejnit znění předmětné smlouvy a její dodatky s odůvodněním, že by zveřejnění mohlo „neodvratně poškodit krizovou infrastrukturu státu“ (vizte zde). Po rozhodnutí ÚOHS a nálezu NKÚ je zcela zřejmé, proč se Drábek snažil obsah smlouvy a jejich dodatků utajit.

Otázka finančních dopadů úřadování Jaromíra Drábka a Vladimíra Šišky na daňové poplatníky je velmi dobře shrnuta v nálezu NKÚ ze dne 9. září 2013. Pouze si dovolujeme upozornit na to, že tato zpráva nezahrnuje náklady, které budou muset být vynaloženy na nápravu nezákonného stavu, a bez nadsázky se dá říci, že celé dobrodružství Drábka a Šišky přijde občany ČR na několik miliard Kč.

Fond upozorňoval na celou řadu rizik, která byla spojena s činnostmi pana Drábka a Šišky již na začátku roku 2012 a bohužel se ukazuje, a současné dění kolem nápravy nezákonného stavu to jednoznačně potvrzuje, že jsme se nemýlili.

V médiích se v posledních dnech opakovaně objevila otázka, kdo může za současný stav na MPSV. Odpověď je z výše uvedeného textu zcela zřejmá. Pouze bychom měli trvat na tom, že oba jmenovaní musí být za své jednání potrestáni.

Přehled lží a nepravd Jaromíra Drábka a Vladimíra Šišky

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.