12. června 2018
|

Minuty s registrem – Podezřelé finanční podpory v zemědělství

                                                                       

V dalším díle Minut s registrem jsme se zaměřili na oblast českého zemědělství. Jako příklad jsme zvolili největší českou zemědělskou společnost a největšího příjemce evropských dotací – holding Agrofert. Nástrojem pro brouzdání mezi smlouvami byl Hlídač státu. Tato aplikace kombinuje registr smluv s dalšími veřejnými rejstříky. Nezávislý analytik Dan Urbánek spolu s autorem hlídače Michalem Bláhou narazil na nesrovnalost, kdy dvě firmy z holdingu čerpaly dotace určené malým a středním firmám.

Oblast zemědělských dotací, subvencí a pojištění je rozsáhlá a tečou v ní desítky milionů z národních i evropských dotací. Dotace uděluje Státní zemědělský a intervenční fond a také Podpůrný a garanční lesnický fond (PGRLF). „Celkový objem dotací udělených holdingu Agrofert podle analýzy Good Governance každým rokem stoupá. Polovinu z každé investice ze státního zemědělského fondu si příjemce dotace platí ze svého, a zbývající dotovaná částka se pak u všech smluv dělí téměř půl na půl mezi české a evropské dotace, jak vidíme u jednotlivých smluv,“ popisuje běžnou praxi nezávislý analytik Dan Urbánek, který spolupracuje s Nadačním fondem proti korupci.

Analytici Dan Urbánek, Michal Bláha (Hlídač státu) a Janusz Konieczny (Nadační fond proti korupci) společně narazili v registru také na dvě překvapivé smlouvy. PGRLF měl udělit dotaci určenou malým a středním podnikům dvěma firmám z holdingu Agrofert. Konkrétně šlo o podnik Agroparkl spol. s.r.o. se sídlem ve Skorošicích na Jesenicku a také o firmu ZOD Zálabí se sídlem v Ovčárech na Kolínsku. „U těchto dvou dotačních smluv byly přímo v příloze napsány podmínky přidělení dotace. V těch se uvádí, že tuto podporu mohou čerpat jen malé a střední podniky. Při dalším vyhledávání jsme přitom zjistili, že smlouvy byly uzavřeny už v době, kdy se obě firmy staly součástí holdingu Agrofert,“ přiblížil situaci Dan Urbánek.

V případě ZOD Zálabí šlo o smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění plodin ve výši 10 až 50 % prokázaných uhrazených nákladů za rok. V případě firmy Agroparkl pak šlo o pojištění plodin a hospodářských zvířat v obdobném rozsahu.

Čerpaly firmy z holdingu peníze vždy oprávněně?

Analytikům se nakonec podařilo své podezření ověřit. PGRLF se konkrétní odpovědi vyhýbal, ale nakonec odpověděl stejně jako představitel Agrofertu. Shodně se odkázali na dvouleté období uvedené v Podmínkách přidělování dotací (nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014“,[1] článek 4, odstavec 2 přílohy I), kde je sice uvedeno, že při změně kategorie podniku z „malého a středního podniku“ na velký podnik (případně opačně) platí dvouleté období, ovšem pouze pro případy přirozeného růstu a nikoliv pro případy změny vlastnictví. Tento postoj analytiků potvrdilo nezávisle na sobě hned několik expertů.[2]:

  1. doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. – Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
  2. Ing. Pavel Moulis, Ph.D. – Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
  3. Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. – Proděkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
  4. Ing. Pavel Vinkler, Ph.D. – ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu

Podezřelé přidělování dotací by nevyšlo najevo bez registru smluv

Mezi společnostmi spadající pod holding Agrofert a zemědělskými fondy, které přidělují dotace, existují stovky smluv o podpoře. Současně se některé zemědělské i lesnické firmy z holdingu uchází o veřejné zakázky u státních společností. Pro získání komplexnějšího pohledu analytici využili nadstavbu nad registrem smluv – aplikaci Hlídač státu. „Tento web vytahuje smlouvy s registru a srovnává je s informacemi z dalších veřejných rejstříků. Obsahuje také databázi politiků, takže jde dohledat historicky všechny smlouvy mezi dřívějšími firmami Andreje Babiše a zemědělskými fondy,“ říká autor Hlídače smluv Michal Bláha. Tak je možné podívat se na všechny formy veřejné podpory zemědělství, které čerpá holding Agrofert.

Tuto rozsáhlou oblast přitom v registru smluv vidíme jen z části. „Velká část dotací se přiděluje jako dotační rozhodnutí, ne jako dotační smlouva. Proto je v registru smluv nenajdeme, a musíme nahlédnout do jiných veřejně dostupných zdrojů nebo konkrétní informace žádat na základě zákona o informacích,“ říká Michal Bláha.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video vzniklo v rámci projektu Minuty s registrem, společného projektu Nadačního fondu proti korupci a protikorupční platformy Rekonstrukce státu. Celkem jde o 10 analytických reportáží, které názorně představí praktické využití Registru smluv. Registr smluv je důležitý nástroj veřejné kontroly, krátká videa proto cílí i na to, aby se lidé podrobněji seznámili s tím, co všechno mohou díky registru zjistit. V první reportáži se podařilo odhalit řadu podivností, které se týkají poslance Radima Fialy (SPD). V druhém dílu jsme se věnovali hospodaření TSK Praha.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Rekonstrukce státu je občanská platforma, která prosazuje do českých zákonů účinná protikorupční opatření. Jejím cílem je lobbovat u politiků za lepší zákony proti zneužívání moci a klientelismu. Rekonstrukci státu založila dvacítka nevládních organizací, které se zaměřují na otázky dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy. Postupně se k ní přidaly také stovky občanů, které sympatizují s hlavními myšlenkami platformy.

Minuty s registrem – 3. díl - Podezřelé finanční podpory v zemědělství

Malé dotace pro velký Agrofert – Reportéři ČT – 11. června 2018

Kontakt: Janusz Konieczny, NFPK, janusz.konieczny@nfpk.cz, tel.: 604 270 132

Tereza Krištofová, Rekonstrukce státu, tereza.kristofova@frankbold.org, tel.: 728 244 139

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.