28. června 2011
|

Na korupci se sofistikovanou databází

Praha 28. června 2011 - Nadační fond proti korupci (NFPK) vytváří databázi případů korupce ve veřejné správě v České republice. Databázový program je koncipován jako webová aplikace, která efektivně propojí všechny dostupné informace k hledanému tématu - zprávy, komentáře, videozáznamy, audio soubory apod. Fond pro tento účel pořídil analytický software v hodnotě 600 000 Kč a na vývoji databáze spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Fond touto aktivitou naplňuje jeden ze svých hlavních cílů, kterým je nejen vytvoření, ale také udržování databáze případů korupce ve veřejné správě.

„Vědomě vytváříme protikorupční sociální síť,“ říká Karel Janeček, jeden ze zakladatelů NFPK. „Ta objektivně zachytí veškeré vztahy a souvislosti mezi subjekty podezřelými z korupce ve státní správě,“ dodává. Korupční kauzy jsou dle názoru NFPK výsledkem aktivit jednotlivých navzájem provázaných subjektů. Analytický software pomůže zmapovat a rozklíčovat síť informací, osob, firem a vztahů mezi nimi a identifikovat její klíčové elementy“ vysvětluje Janeček.

Podle Bernarda má nově koncipovaná protikorupční databáze NFPK jednoznačnou výhodu v tom, že databáze v analýze sesbíraných jmen, vztahů a firem nikdo neoblafne. „Zjistíme, kam nitky vedou, a to by v tom byl čert, abychom je společnými silami nedokázali veřejně a transparentně zpřetrhat, “ doplnil Stanislav Bernard, další zakladatel NFPK.

Cílem činnosti  NFPK je podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu, podpora projektů odhalujících korupci, maximální snaha o „dotahování“ zveřejněných případů korupce do konce a zejména podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti.

V případě dotazů prosím kontaktujte Moniku Vondrákovou, ředitelku komunikace,
e-mail: monika.vondrakova@rsj.cz , www.nfpk.cz. Podpořte nás! 800 111 008/0300

 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.