15. září 2015
|

Navrácení polikliniky v Praze 6 zpět pod městskou část

V listopadu minulého roku upozornil Nadační fond proti korupci na podivnosti kolem 30letého pronájmu areálu Polikliniky Pod Marjánkou, jehož vlastníkem je hlavní město Praha. Skandálně nevýhodnou nájemní smlouvu se společností Comitia Medical (letos přejmenované na Poliklinika Marjánka) uzavřel v roce 2010 za Městskou část Praha 6 její tehdejší starosta Mgr. Tomáš Chalupa. Fond odvodil, že na základě uzavřené smlouvy se Městská část připravila o 185 až 300 milionů korun ve prospěch soukromé společnosti. Nové vedení Městské části nyní hodlá smlouvu vypovědět a umožnit tak Městské části polikliniku dále svépomocí provozovat a rozvíjet.

Celý areál polikliniky se nachází v lukrativní části Praha 6 a představuje kolem 6 000 m2 podlahové plochy nebytových prostor a kolem 5 300 m2 pozemků. Polikliniku původně provozovala Městská část Praha 6, která prostory pronajímala jednotlivým ordinacím lékařů či laboratořím, za což od nich inkasovala pravidelný nájem. Krátce před komunálními volbami v roce 2010 Rada městské části Praha 6 rozhodla celý areál pronajmout soukromému provozovateli – společnosti Comitia Medical (dnes Poliklinika Marjánka) na dobu 30 let za roční nájemné ve výši 500 tisíc korun. To v přepočtu odpovídá 7 korunám za metr čtvereční nebytových prostor za měsíc. Pravidelné milionové výnosy od jednotlivých podnájemníků (ordinací lékařů, laboratoří apod.) pak inkasovala uvedená soukromá společnost. Nový provozovatel se sice zavázal provést na své náklady devadesátimilionovou rekonstrukci budovy, ta by však i v případě jejího skutečného provedení představovala pouze snížení celkových výnosů z podnájmů, jež lze odhadnout na 185 až 300 milionů korun. Mimoto, Fond v listopadové tiskové zprávě upozornil na problémy provozovatele financovat tuto rekonstrukci a na problematické skutečné náklady na již provedenou částečnou rekonstrukci.           

Nadační fond proti korupci podal ve věci trestní oznámení a další vývoj kauzy pozorně sledoval. V srpnu 2015 nová Rada Městské části Praha 6 schválila dokument názvu „Memorandum o společném postupu mezi MČ Praha 6 a Poliklinika Marjánka a.s.“, ve kterém Městská část coby pronajímatel vyjadřuje eminentní zájem ukončit se soukromým provozovatelem nájemní smlouvu. V memorandu, jež bylo podepsáno 5. srpna 2015, se obě strany dohodly na ukončení nájemního vztahu poté, co bude uzavřena dohoda o narovnání jejich vztahů. Ta by měla být uzavřena do konce října 2015 a její součástí má být mj. závazek Městské části nahradit nájemci vynaložené náklady a investice do budovy polikliniky.         

„Jsme rádi, že konečně dostal někdo odpovědný z Městské části Praha 6 rozum a skandální nájemní smlouvu typickou pro éru vládnutí nejen ODS chce vypovědět. Různé investiční skupiny se perou o možnost provozovat zdravotnická zařízení, neboť se jedná o stálý a lukrativní byznys. Konečně si to někdo uvědomil i z břehu veřejné instituce,“ konstatoval ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.