11. října 2011
|

Někteří členové koalice hájí korupční jednání

Zatím jedinou vládní stranou, která prosazuje účinná protikorupční opatření do novely zákona o veřejných zakázkách, je TOP 09. Věci veřejné ani ODS nepodpořily návrh ukládající, aby vítěz zakázky důsledně odhalil svou majetkovou strukturu včetně subdodavatelů. To je výsledek jednání sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které se uskutečnilo minulý týden v pátek. Hlasovat budou členové výboru ve čtvrtek 13. října. Právě toto hlasování ukáže, zda vládní, ale i opoziční strany berou vážně své protikorupční programy.

„Zvláště zarážející je, že s protikorupčním návrhem z nepochopitelných důvodů nesouhlasí Ministerstvo pro místní rozvoj, vedené ministrem Kamilem Jankovským z Věcí veřejných,“ říká Hana Marvanová, členka sdružení Veřejnost proti korupci. Postoj ministra jde zcela zásadně proti programu jeho strany, který obsahuje i tyto věty: „Uvědomujeme si, že podivné zadávání veřejných zakázek pod taktovkou neprůhledných výběrových řízení, střety osobních a veřejných zájmů a různé formy klientelismu jsou velkým nebezpečím dnešní společnosti a odmítáme se s tímto stavem smířit. Vyvineme proto veškeré úsilí ke snížení korupce. Boj s ní je klíčovou částí programu Věcí veřejných.“

„Pokud by některá ze stran protikorupčně se prezentující vládní koalice shodila ze stolu návrhy, které jdou konečně po krku korupci ve veřejných zakázkách, byl by to výsměch jejím voličům,“ uvádí předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček.

Návrh novely zákona o veřejných zakázkách, který požaduje po firmách, aby se „svlékly donaha“, podala iniciativa Konec korupci!, společný projekt Nadačního fondu proti korupci a občanského sdružení Veřejnost proti korupci. Pouze „svlečení donaha“, tedy důsledné rozkrytí vlastnické struktury firem včetně subdodavatelů, může ukázat, kdo je konečným příjemcem peněz z veřejné zakázky.

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.