5. prosince 2019
|

Nevládní organizace varují před deformací konceptu teritoriality exekutorů

Níže podepsané nevládní organizace, jejichž posláním je boj proti korupci, důrazně varují před zamýšlenými deformacemi legislativního návrhu zavedení tzv. teritoriality exekutorů.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se posunuly do dalších čtení dva stěžejní tisky, které zavádí tzv. teritorialitu exekutorů a princip jeden dlužník, jeden exekutor. V rozpravě k vládnímu návrhu[1] však bylo naznačeno, že z navrhovaného konceptu teritoriality má být ustupováno ve prospěch velkých věřitelů a v neprospěch protikorupčního náboje navrhované novely.

Princip krajské teritoriality, který je obsažen v tisku 295, má značný nejen protikorupční potenciál, protože téměř eliminuje prostor pro nekalé praktiky při zadávání exekucí soukromými subjekty i veřejnou správou. Rovnoměrné rozvržení exekucí mezi exekutory v soudním kraji do značné míry sníží systémový prostor pro korupci mezi věřiteli a exekutory.

Část poslanců však v současnosti připravuje návrh tzv. "bagatelní teritoriality", podle kterého by princip teritoriality platil jen pro exekuční návrhy do určité výše vymáhané pohledávky, což je výhodné pro největší exekuční úřady a věřitele (návrh představil v rozpravě prvního čtení vládního návrhu poslanec Patrik Nacher). Pohledávky, které přesáhnou tuto hranici, budou podléhat stejnému rozdělovacímu principu jako dosud, kdy si věřitel vybírá "svého" exekutora bez jakéhokoliv omezení, čímž by byl zachován prostor pro systémovou korupci. Tato varianta navíc neodstraňuje dluhové pasti a neumožňuje naplnění principu dostupnosti exekutora. Ohrožení nezávislosti soudního exekutora má být dále umocňováno tím, že další pohledávky budou směřovat k "prvnímu" exekutorovi.

V praxi si můžeme představit situaci, kdy existuje věřitel, jemuž pan XY bude dlužit částku 10.000 Kč, v takovém případě bude exekutor na vymožení této částky vybrán transparentním systémem podle bydliště dlužníka. Bude-li ovšem pan XY dlužit 150.000 např. z nebankovní půjčky, bude o výběru exekutora rozhodovat onen poskytovatel tohoto úvěru. V druhém případě se může exekutor dostávat do područí věřitele, kterému vděčí za zakázku, a proto nemusí být nezávislý, a tudíž motivovaný k hledání spravedlivého řešení exekuce s ohledem na zájmy dlužníka.

Níže podepsané nevládní organizace se ohrazují proti diskutovanému odklonu od principu krajské teritoriality a vyzývají poslance, aby takové návrhy zamítli. Jen tak lze dostát protikorupčním slibům a slibům o boji proti dluhovým pastem.

Ondřej Závodský              Marek Zelenka       Petr Leyer                                   Josef Karlický

NFPK                               Oživení                  Transparency International ČR     Frank Bold Society

 

[1] První čtení novely občanského soudního řádu, Sněmovní tisk 545

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.