7. července 2015
|

„Odtemnění“ nenastalo

Podle vládního plánu měla Sněmovna v červenci poslední možnost schválit zákon o registru smluv tak, aby jeho plná účinnost nedopadla až na další vládu. Poslanci sice prosadili před měsícem začátek 2. čtení zákona, ale ke schválení zákona v červenci už dojít nemůže.

Organizace sdružené v platformě Rekonstrukce státu upozorňují, že vláda nestihla svůj plán zavádění internetového registru smluv a pokud nezmění svůj harmonogram, odkládá zákon fakticky až na vládu příští.

Vláda si zavádění zákona naplánovala na 21 měsíců – na přípravu internetové databáze smluv si Ministerstvo vnitra vyžádalo 9 měsíců a 12 měsíců má být odložen sankční mechanismus, kdy zveřejňování bude fakticky dobrovolné. Spolu s předpokládaným časem na projednání ve Sněmovně a Senátu by podle harmonogramu vlády byl zákon plně účinný až v říjnu 2017, v řádném termínu voleb. (Podrobnosti http://bit.ly/1NKu1uC.)

V červnu 2015 se sice zahájilo po třech pokusech 2. čtení zákona, když ho na jednání Sněmovny prosadili poslanci ANO a KDU-ČSL spolu s částí opozice za TOP09/STAN (viz http://bit.ly/1TiiZjS), ale ke schvalování se Sněmovna může dostat nejdříve v září.

„Koalice zákon neodmítá, ale s jeho schvalováním nijak nespěchá, protože jde o regulaci samotných politiků a úředníků, a nikoliv občanů. Je třeba ale ocenit snahu některých poslanců z ANO a KDU-ČSL i z opozice, kteří protlačili zákon alespoň na jednání Sněmovny poté, co se třikrát projednání odložilo,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold, jedné z pěti garantských nevládních organizací platformy Rekonstrukce státu.

„Ve Sněmovně se s projednáním zákona rozhodně nespěchá. Z rozhovorů s jednotlivými poslanci jsme zjistili, že většina netuší, že kvůli odkládání zákona se nemusí za současné vlády automatické zveřejňování smluv státu vůbec stihnout,“ dodává Franc.

 

Přesně před rokem premiér Sobotka předpověděl schválení zákona na září 2014.

Vicepremiér Babiš plánoval, že se bude schvalovat v dubnu 2015.

Letos v březnu premiér věštil, že chce zákon schválit v prvním pololetí 2015.

Po roce a půl dramatického projednávání se podařila najít koaliční shoda ohledně zákona a vypořádat desítky námitek. Ministr Milan Chovanec také potvrdil, že registr smluv bude mít na starosti Ministerstvo vnitra.

Informace o poslední známé podobě zákona najdete v tiskové zprávě: http://www.rekonstrukcestatu.cz/novinky/udalosti/informace-pro-novinare-k-registru-smluv-2.pdf

Rekonstrukce státu zaslala dnes poslancům informaci (http://bit.ly/1JLa6h7) o nové studii ze Slovenska, která hodnotí dopady podobného zákona zavedeného v lednu 2011. Podle autorů studie vedlo zveřejňování mimo jiné k tomu, že vzrostla důvěra občanů ve stát a více firem se účastní soutěží o veřejné zakázky. Náklady na slovenský registr smluv byly několinásobně nižší než odhady Ministerstva vnitra.

K zákonu připravila platforma Rekonstrukce státu veřejnou kampaň, do které se zapojila například Bára Poláková, Simona Babčáková, Jan Budař, Marek Taclík, Martha Issová, Otakar Černý, Vilém Čok a další. Veřejnost se účastnila happeningů s živým počítadlem, které upozorňuje, že každý týden je z veřejných prostředků utraceno více než 13 miliard korun bez toho, aby muselo být zveřejněno za co. Od začátku roku to bylo více než 312 miliard Kč. Aktuální částku najdete na www.odtemneni.cz.

Dosud vydaná videa vyrobená se studiem Družina naleznete zde: https://www.facebook.com/events/847721198645247/

Informace o tom, kolik prostředků stát ročně utratí skrytě, najdete v analýze Centra pro aplikovanou ekonomii: http://cae.zindex.cz/wp-content/uploads/2015/05/2015-05-18_registr_objem-smluv.pdf

Podle stanoviska Rekonstrukce státu je nyní zákon minimalistickou variantou oproti původním představám. Základní principy byly zachovány, některé námitky proti původní předloze byly vyřešeny, ale zákon obsahuje řadu výjimek a odkladů, které nemají podle expertní skupiny opodstatnění. Plně účinný může být zákon podle vládního plánu až od 1. 7. 2017, kdy nastoupí sankce neplatnosti nezveřejněných smluv. Na malé obce platí odložení povinnosti na dva roky.

Obecné informace o zákoně najdete v Encyklopedii zákona o registru smluv: www.nejnejzakon.cz

Kromě nejodkládanějšího zákona této Sněmovny jde podle autorů encyklopedie i o nejjednodušší a nejprojednávanější zákon (byl projednán dvěma vládami i výbory dvou různých Sněmoven a vznikly k němu hned dvě studie nákladů).

Další informace Vám poskytne

Nikola Hořejš, 775 270 214

O Rekonstrukci státu

Projekt Rekonstrukce státu byl zahájen v březnu 2013 s cílem prosadit 9 klíčových zákonů pro odpovědnou politiku. Závazek zákony prosadit podpořilo před volbami písemně více než 160 současných poslanců, včetně předsedů hlavních politických stran. Rekonstrukce státu dává dohromady občany, experty, politiky a byznysmeny, kteří zastávají různé politické názory, ale společně podporují pravidla pro fér politickou soutěž a otevřené vládnutí.

www.rekonstrukcestatu.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.