10. března 2014
|

Petr Kočí: „Odměna“ pro whistleblowery

Pomalu se stává pravidlem, že poté, kdy Fondem oceněný whistleblower upozorní na závažný případ korupce, potká jej něco nemilého: v lepším případě výpověď z práce, v horším účelové trestní stíhání. I po těchto zkušenostech nás však stále ještě dokáže překvapit, jak okatě se „nepříjemné náhody“ mohou whistleblowerům přihodit.

Vladimír Sitta se odmítl podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a v roce 2009 upozornil protikorupční policii (a později Fond) na nekalosti ve společnosti Neograph a v DPP. „Odměnou“ mu bylo zahájení trestního stíhání proti jeho osobě. Toto trestní řízení je policií bez jakýchkoliv relevantních důkazů nesmyslně natahováno a policie se dopouští řady pochybení. Policie byla dle zákona povinna skončit své vyšetřování do šesti měsíců. Nyní trvá stíhání již přes dva roky, tedy zákonná lhůta byla překročena o více než trojnásobek, přesto činí policejní orgán jednotlivé úkony s několikaměsíčními odstupy.

Ke konci roku 2013 – tedy po téměř dvou letech stíhání – státní zástupkyně jakoby z ničeho nic došla najednou k závěru, že je nutné zajistit bezúhonnému otci pana Sitty jeho veškeré akcie (50 %)v Neographu, a výslovně mu zakázala hlasovat na valných hromadách společnosti. Co je důležité: stalo se tak pouhý týden před konáním zásadní valné hromady. Tímto přesným načasováním ze strany Městského státního zastupitelství v Praze tak došlo k tomu, že pan Sitta st. ztratil možnost hlasovat na valné hromadě své společnosti, a to bez možnosti jakékoliv obrany. Proti rozhodnutí státní zástupkyně sice podal stížnost, ale už předem bylo jasné, že soud o stížnosti v průběhu pár dní, které do valné hromady zbývaly, rozhodnout nestihne.

Pro úplnost lze dodat, že v důsledku zvýšení základního kapitálu Neographu na předmětné valné hromadě, kterému nebylo z výše uvedených důvodů možné zabránit, se Vladimír Sitta st. z akcionáře s 50 % podílem ve společnosti stal akcionářem pouze se 7% akcií. Účel byl tedy splněn.

Vladimír Sitta se uvedeným trestním stíháním ani zabavováním majetku nenechal zastrašit a ve dnech 13. a 14. února 2014 vypovídal před Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality ve věci obvinění Iva Rittiga, Jana Janků, Marka Stubleyho, Davida Michal a Petera Kmetě. Pouhý třetí pracovní den od podání tohoto svědectví (poté, kdy se v trestní věci pana Sitty opět několik měsíců vůbec nic ze strany policie nedělo) bylo trestní stíhání pana Sitty podstatně rozšířeno.

Nelze se divit, že veřejnost odmítá uvěřit tomu, že výše uvedené přesné načasování jednotlivých kroků v obou uvedených případech je výsledkem pouhé náhody. Spíše to vzbuzuje dojem, že jde o šikanu ze strany Městského státního zastupitelství v Praze, o cílený akt msty vůči Vladimíru Sittovi a o snahu jej zastrašit, aby již dále nevypovídal. A protistranou získaná papírna Neograph je k tomu navíc dobrý bonus.

JUDr. Petr Kočí – 777 626 065, JUDr. Dagmar Máchová - 257111611, Vyšetřující policista: kpt. Pavel Nevtípil - 974 826 759

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.