2. října 2017
|

Petr Kočí: Právo na právní pomoc

Pondělní glosa

Dobře si prohlédněte tuto tvář. Tak vypadá advokátka, která aktivně podporuje islamizaci,“ vyzvala své fanoušky na facebookovém profilu iniciativa Naštvané matky. U textu byla zveřejněna fotografie advokátky Radky Korbelové Dohnalové. Jmenovaná advokátka zastupuje v soudním řízení muslimskou dívku, která byla vyloučena ze studia kvůli svému oděvu. Nicméně podstatu soudního sporu ponechme nyní zcela stranou a soustřeďme se na něco jiného.

Podle Listiny základních práv a svobod patří k základním právům i právo každého na právní pomoc. Jak k věci uvedla Česká advokátní komora: „Napadat advokáta zato, že pomáhá realizovat základní právo člověka, že vykonává své poslání dané zákonem, ztotožňovat ho s jeho klientem, a dokonce ho odsuzovat, vyvolává v soudných lidech lítost nad takovými štvavými výroky jedinců i bohulibě se tvářících spolků.

Příměr s lékařem byl sice již mnohokrát použit, přesto jej použiji nyní i já, neboť je výstižný: Nikdo nebude lékaři vyčítat, že v případě potřeby ošetřil pacienta určité rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství či politického smýšlení či pacienta. Advokáti běžně poskytují své služby i osobám obviněným z jednání, které v lidech vyvolává odpor – vraždy, znásilnění, pohlavní zneužívání. I takovýmto osobám však musí být dána možnost domoci se efektivní právní pomoci u soudu.

V případě, kdy bychom připustili, že nějaké osoby nemají mít právo na právní pomoc, či se jim má dostat právní pomoci jen symbolické, znamenalo by to bezprostřední ohrožení právního státu. Pokud se nyní nepostavíme za možnost, aby advokáti mohli poskytovat účinnou právní pomoc komukoliv, kdo o ni požádá, brzy se můžeme dočkat toho, že až budeme sami účinné právní služby potřebovat, nebude nám je mít kdo poskytnout.

Petr Kočí - advokát E-advokacie.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.