21. prosince 2015
|

Petr Kočí: Vrchní soud v Praze rozhodl: NFPK plní svůj účel

Pondělní glosa

Již v roce 2013 jsme psali o návrhu advokátní kanceláře MSB Legal na zrušení NFPK. Argumentovala tím, že boj proti korupci nepatří mezi obecně prospěšné činnosti a že činnost NFPK směřuje proti uvedené kanceláři a jejím klientům.

Následně rozhodl Městský soud v Praze a návrh na zrušení Fondu zamítl. Došel k závěru, že pokud by se MSB Legal cítila činností či výroky Nadačního fondu poškozena, má jistě možnost domáhat se nápravy v řízení o ochranu dobré pověsti právnické osoby. Ovšem nemůže mít právní zájem na tom, aby byl Fond zrušen a byla nařízena jeho likvidace.

Argumentace je to logická: pokud o Vás napíší v novinách článek, kterým se budete cítit dotčeni, můžete jistě vydavatele zažalovat za porušení Vašich osobnostních práv, ale těžko se na základě toho budete domáhat zrušení celého vydavatelství. Přesto se proti zamítavému rozhodnutí rozhodla MSB Legal podat odvolání a věc se dostala před Vrchní soud v Praze. Ten minulou středu pravomocně rozhodl.

Vrchní soud se nejen ztotožnil s argumentací prvostupňového soudu, ale navíc i výslovně v odůvodnění svého usnesení uvedl, že nepochybuje o tom, že boj proti korupci je účelem a cílem společensky užitečným. Rovněž poukázal na to, že z provedených důkazů vyplynulo, že Fond plní účel, pro který byl zřízen.

A tak i když jistě nadále existují osoby, kterým to může vadit, bude Nadační fond pokračovat v činnosti, pro kterou byl zřízen. A tou je – mimo jiné – i podpora projektů odhalujících korupci.

Petr Kočí - zakládající partner advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, právní zástupce NFPK

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.