PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by se právě teď dal vyzkoušet. Ostatní souhlasí. Každý má k dispozici dva hlasy. Francouzka dává svůj první hlas francouzské restauraci a druhý italské. Španěl volí španělskou restauraci a v druhé volbě také italskou. Mexičan vybírá - jak jinak - mexickou restauraci a pak japonskou. Ital italskou a napodruhé francouzskou. Japonka japonskou a italskou, Řek řeckou a italskou a dva Američané hlasují v první volbě každý pro McDonald´s a v druhé pro restauraci japonskou, resp. španělskou. Výsledek je jasný: s přehledem vítězí italská restaurace.

Během večeře padá u stolu otázka, co Francouzku vedlo k návrhu volit právě tímto systémem. „Abyste byli spokojení,“ odpověděla. „Kdybyste měli každý jen jeden hlas, seděli bychom teď v McDonald´s, přestože pro tuhle restauraci hlasovali jen dva z nás. Tavernu Toscanu jsme ovšem vybrali pěti hlasy, spokojeno je pět lidí, a je to na vás vidět!“

Tento příběh dobře demonstruje tzv. efekt více hlasů, který je pilířem volebního systému Demokracie 2.1 (D21). Spočívá v tom, že každý volič má dvakrát více hlasů, než je vítězných možností. Jedním z důsledků je nejen větší spokojenost jednotlivých voličů, ale i kolektivu jako celku, tedy takzvaný sociální užitek volby. Během loňského testování D21 a během jeho prezentací na zahraničních univerzitách a v mezinárodních organizacích se stále více ukazovala univerzalita využití systému i mimo politiku. Potvrdilo se, že D21 v některých případech až revolučním způsobem zkvalitňuje kolektivní rozhodování. Nejdůležitější aplikace D21 jsou samozřejmě politické volby, kdy D21 dává větší sílu demokratickým stranám, přináší užší vazbu mezi voličem a zvoleným zástupcem, nevylučuje ze hry menší strany (jako u většinových systémů), ačkoliv posiluje šance na vytvoření stabilních vlád. Díky tomu, že volič má větší sílu a že je větší konkurence mezi kandidáty, systém generuje morálně i odborně kvalitnější lídry. Tím se omezuje prostor pro korupci, otevírá prostor pro přijetí kvalitnějších zákonů a vytvářejí předpoklady k celkovému zlepšení politické kultury v dané zemi.

D21 vede ve srovnání s klasickými volbami k mnohem konsenzuálnějším výsledkům. Dnešní systémy nutí jednotlivce ke strategickým kalkulacím, ať už jde o volby politické či o jiná hlasování. D21 naopak každému umožňuje dát své hlasy těm variantám, které chce nejvíce, neboť snižuje riziko propadnutí hlasu. Hlasování pomocí D21 si budou moci již počátkem roku vyzkoušet obyvatelé některých českých a moravských obcí, jejichž starostové projevili o D21 zájem.

Očekávám, že rok 2015 bude ve znamení D21 hlavně na světové a možná i na domácí úrovni. V následujících letech bude kvalitativně lepší výběr lídrů znamenat zásadní zlepšení morálních hodnot, více spravedlnosti, více transparentnosti, vzájemné podpory, a to v politice i v občanském životě. Rok 2015 budiž počátek konce korupce u nás i ve světě.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…

2. ledna 2017

Rok 2016 byl rokem zásadních změn

Vážení přátelé, rok 2016 byl rokem zásadních změn. Mnozí je považují za spíše negativní. Lze skutečně říci, že jsme svědky krizí globálního světa i krize demokracie. Nicméně jsem pevně přesvědčen, že krize je nutnou součástí přechodu od, v…