24. října 2011
|

Poslanci, dodržte slovo, hlasujte proti korupci!

Tlaky korupčníků ve sněmovně vrcholí: klíčový zákon o veřejných zakázkách, jehož schvalování je ve finále, chtějí mít bezzubý. Zatímco ministr Kamil Jankovský jim jde vytrvale na ruku, Nadační fond proti korupci a sdružení Veřejnost proti korupci prosazují zásadní protikorupční opatření: důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se účastní soutěží o veřejné zakázky, včetně subdodavatelů.

Sněmovním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj prošel tento návrh zásluhou TOP 09 a opozice. Na tahu jsou teď ODS a Věci veřejné. Dostojí závazkům deklarovaným nejen v programech svých stran, ale i v dodatku ke koaliční smlouvě, a zvednou ruku pro toto výrazně protikorupční ustanovení?

Aktuální námitky Jankovského ministerstva a Platformy pro transparentní veřejné zakázky proti tomuto návrhu jsou nepochopitelné a lživé, a to z těchto důvodů:

1) Není pravda, že tento návrh žádá odkrytí vlastníků akcií, které se obchodují na burze. Transparentnost vlastnictví těchto akcií je zajištěna přísnou registrací všech burzovních transakcí.

2) Návrh nezabraňuje účasti bank a jiných striktně regulovaných finančních institucí ve veřejných zakázkách. Tyto instituce povinně rozkrývají svou vlastnickou strukturu České národní bance.

3) Tento návrh se nepokouší zrušit anonymní akcie prostřednictvím zákona o veřejných zakázkách. Anonymní listinné akcie bude řešit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci

Hana Marvanová, členka občanského sdružení Veřejnost proti korupci

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.