16. srpna 2011
|

První grant protikorupčnímu projektu

První grant ve výši 251 400 Kč udělil Nadační fond proti korupci protikorupčnímu projektu Konexe. Ten realizují občanská sdružení  Centrum aplikované ekonomie, které je známé svým projektem zIndex, a Naši politici. Projekt se bude zabývat vyhledáváním a analýzou personálního napojení firem na instituce, u nichž právě tyto firmy vyhrávají veřejné zakázky. Zaměří se na rozkrývání střetů zájmů, klientelistických vazeb a korupčních kauz. Centrum aplikované ekonomie obdrželo 130 200 Kč a sdružení Naši politici 121 200 Kč  z celkové výše grantu.

„V pilotní fázi se investigativní projekt zaměří především na Prahu. Pod drobnohled se tak dostanou i zakázky menšího rozsahu a práce vedení radnic jednotlivých městských částí. Postupně se záběr projektu bude rozšiřovat,“ říká ředitelka NFPK Monika Vondráková. Primárním výstupem bude databáze veřejných zakázek s prokazatelným napojením dodavatele na vedoucí osoby ze strany zadavatele.

Zájemci o udělení grantu na protikorupční projekt zaměřený na veřejnou správu mohou posílat své žádosti včetně rozpočtu na e-mailovou adresu info@nfpk.cz nebo je mohou doručit osobně či poštou do sídla NFPK, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1. Zprávy i obálky by měly být označeny heslem GRANT. Nedílnou součástí žádosti musí být i stručný popis projektu v rozsahu jedné strany. Pokud bude uvedený návrh projektu NFPK vybrán k postupu do užšího výběru, bude žadatel vyzván k detailnějšímu rozpisu.

Cílem činnosti  NFPK je podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu, podpora projektů odhalujících korupci, maximální snaha o „dotahování“ zveřejněných případů korupce do konce a zejména podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti.

V případě dotazů prosím kontaktujte Lindu Majerovou, projektovou manažerku,
e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, www.nfpk.cz. Podpořte nás! 800 111 008/0300

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.