2. září 2015
|

Rekonstrukce státu

Klíčový poslanecký výbor dnes dopoledne rozhoduje o tom, jakou podobu zákona o registru smluv doporučí poslancům ke schvalování. Může podpořit nebo odmítnout vládní kompromisní návrh a také doporučit některé zásadní změny, které by zákon ohrozily. Zda se vůbec stihne zákon schválit včas, ovlivní ve čtvrtek odpoledne organizační výbor Sněmovny, který může zařadit normu do třetích čtení.

Ústavně právní výbor Sněmovny, který je podle nového jednacího řádu výborem garančním, dnes rozhoduje o tom, v jaké podobě se bude hlasovat o nejdéle odkládaném návrhu zákona ve Sněmovně.  V červenci 2015 prošel zákon o registru smluv  2. čtením, když ho na jednání Sněmovny prosadili poslanci KDU-ČSL, ANO a část opozice za TOP09/STAN (viz http://bit.ly/1TiiZjS). Poslanci odhlasovali, že základem pro schvalování bude vládní komplexní pozměňovací návrh k původnímu návrhu Jana Farského (STAN).  Vládní návrh zachovává základní principy zákona, nabízí některá zlepšení, ale také obsahuje řadu neodůvodněných výjimek, včetně ročního odkladu sankce. (viz přehledné srovnání)

Rizikem je nyní řada navržených pozměňovacích návrhů, především od poslanců ČSSD, které mohou zákon zablokovat. Například návrhy poslanců Milana Urbana  (nakonec načten panem poslancem Zemánkem) a Jaroslava Foldyny, aby všechny svoje (i soukromé) smlouvy zveřejňovaly soukromé subjekty (firmy a neziskové organizace) v celém kalendářním roce, ve kterém dostanou dotace nad určitou výši. Jde o právní absurditu, neboť nutí subjekty předem odhadovat, zda jim bude dotace udělena. Navíc místo kontroly veřejných prostředků zahrnují i prostředky soukromé (peníze, které subjekty nemají z dotací).

Na druhou stranu expertní skupina Rekonstrukce státu poslancům doporučila návrhy opozičních poslanců, aby se zkrátilo „testovací“ období pro plnou účinnost zákona, a zrušila absolutní výjimka pro firmu ČEZ.

K zákonu se sešlo 20 pozměňovacích návrhů. Podstatné výjimky navrhuje také předseda TOP09 Miroslav Kalousek nebo poslanec ČSSD Vítězslav Jandák.  (Seznam a hodnocení důležitých návrhů můžeme médiím poskytnout.)

Registr je po termínu

Podle původního vládního plánu měla Sněmovna v červenci poslední možnost schválit zákon o registru smluv, aby jeho plná účinnost nedopadla až na vládu další. Nyní záleží na ochotě vlády, zda přípravy uspíší. Vláda si zavádění zákona původně naplánovala na 21 měsíců – na přípravu internetové databáze smluv si Ministerstvo vnitra vyžádalo 9 měsíců a 12 měsíců má být odložen sankční mechanismus, kdy zveřejňování bude fakticky dobrovolné. Spolu s předpokládaným časem na projednání ve Sněmovně a Senátu by podle harmonogramu vlády zákon plně účinkoval až v říjnu 2017, v řádném termínu voleb. (Podrobnosti http://bit.ly/1NKu1uC.)

Z rozhovorů s jednotlivými poslanci jsme zjistili, že většina netuší, že kvůli odkládání zákona se nemusí za současné vlády automatickému zveřejňování smluv státu vůbec stihnout,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold, jedné z pěti garantských nevládních organizací platformy Rekonstrukce státu.

 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.