Rok 2016 byl rokem zásadních změn

Vážení přátelé,

rok 2016 byl rokem zásadních změn. Mnozí je považují za spíše negativní. Lze skutečně říci, že jsme svědky krizí globálního světa i krize demokracie. Nicméně jsem pevně přesvědčen, že krize je nutnou součástí přechodu od, v lepším případě, málo spravedlivých a zkorumpovaných a v horším případě totalitních a nesvobodných společenských uspořádání k zásadně lepšímu, spravedlivějšímu a svobodnému světu.

Krize je nutná pro změnu. Je totiž v lidské povaze, že problémy se řeší, až když je řešení nevyhnutelné. Aktuální špatně a neefektivně nastavené fungování demokratických systémů krátkozraký přístup podporuje. Ano, jsme svědky globálního nárůstu populismu a extremismu, jsme svědky rozdělování světa na "my a oni", záměrné kontroverze, negativních mocenských soubojů a neochoty hledat vzájemně prospěšná řešení.

Silnou negativní energii krize společenského systému je žádoucí a důležité využít pro pozitivní změny. Z mého analytického pohledu byl rok 2016 velmi úspěšný. Demokracie 21 ukázala svoji sílu a setkává se s globálním úspěchem. Její nová aplikace se jmenuje Prezident 21 (www.prezident21.cz). Jedná se o celonárodní zodpovědnou hru, jejímž cílem je nalezení nejlepšího, tedy zodpovědného a konsensuálního českého prezidenta. A já děkuji prezidentu Zemanovi. Rád říkám, že jsem *hrozně* rád, že je prezidentem, protože právě díky faktu, že prezidentem je natolik kontroverzní osobnost, mohla tato hra vzniknout. Start hry je fenomenálně úspěšný, kdy od spuštění 21. 12. v 12:21 hod. celkový počet hlasujících překročil na Nový rok 33 333 lidí.

Milí přátelé, pevně věřím a všechny události mé přesvědčení potvrzují, že Demokracie 21 se stane jedním z klíčových nástrojů celosvětových změn. Změn vedoucích ke společnosti, kdy korupce je již pouze ojedinělý zločin a nikoliv životu nebezpečná rakovina. Ke společnosti, kde lidé žijí ve vzájemném respektu a podpoře a sdílí vyšší lidské hodnoty. Ke společnosti, kde svoboda je primární hodnotou po celém světě a ne pouze vysněnou utopií.

K dosažení naší vize je důležité umět podpořit to dobré, ale je i důležité aktivně vystoupit proti špatnému. V tom je nezastupitelná role Nadačního fondu proti korupci jako nástroje osvěty a boje proti zlojedům. K dosažení vize jste důležití i Vy, čestní a zodpovědní lidé. Vaše ochota aktivně se zapojit do společenského dění, Vaše odvaha postavit se proti špatnostem a zlu, proti lži a korupci.

Děkujeme Vám.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…