S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky využití D21 při participativním hlasování občanů starostové získali data, která jsou extrémně důležitá pro kvalitní rozhodování ve prospěch obyvatel. S daty v ruce je vedení radnice mnohem odolnější proti nátlakovým skupinám a různým "vokálním menšinám", tedy jednotlivcům či organizovaným skupinám, které se snaží obhájit svůj partikulární zájem, který nemusí být zájmem většinové společnosti. Data získaná od obyvatel přinášejí nevídanou informovanost a umožňují transparentnost a objektivitu v rozhodování, sehrávají důležitou protikorupční roli a pomáhají v obraně proti různým podvodům.

Jako příklad si uveďme rozdíl v přístupu radních ke stavbě velkého sportovního areálu v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. V Mariánských Lázních nejprve proběhlo pod patronací Národní sítě zdravých měst veřejné fórum, v němž se občané vyslovili pro stavbu „velké víceúčelové sportovní haly“. Ověřovací anketa využívající systém D21 však výsledky veřejného fóra nepotvrdila. Naopak ukázala, že obyvatelé města nemají o víceúčelovou halu zájem - tato možnost dokonce skončila po sečtení plusových a minusových hlasů jako jediná v minusu. Kdyby podobná data mělo k dispozici někdejší vedení města Karlovy Vary, nemuselo dojít ke stavbě tamní multifunkční haly, která je ve výsledku určena výhradně místnímu hokejovému klubu a jiný účel v podstatě neplní. Tato naddimenzovaná stavba navíc proslula tzv. karlovarskou losovačkou, tedy videem, které jasně prokazovalo pochybení při výběru realizátorů stavby a jež dlouho kolovalo na internetu jako ukázkový případ manipulace veřejné zakázky.

Jsem přesvědčen, že počet radnic využívajících hlasovací systém D21 v roce 2016 exponenciálně poroste. Logicky s tím očekávám zásadně vyšší efektivitu rozhodování a omezení korupce a podvodů při zadávání veřejných zakázek. Široké využívání systému D21 v komunální politice, ve školách i ve firmách navíc povede k tomu, že se přiblíží okamžik, kdy D21 vstoupí i do tzv. velké politiky. Aplikace D21 na volby do poslanecké sněmovny přinese zásadní zvýšení kvality a morálky volených zástupců a otevře dveře ke globální politické, ekonomické i morální obnově společnosti.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

2. ledna 2017

Rok 2016 byl rokem zásadních změn

Vážení přátelé, rok 2016 byl rokem zásadních změn. Mnozí je považují za spíše negativní. Lze skutečně říci, že jsme svědky krizí globálního světa i krize demokracie. Nicméně jsem pevně přesvědčen, že krize je nutnou součástí přechodu od, v…