S novým jarem být lepším člověkem

Touto dobou před 24 lety na jaře 1990 projednávalo Federální shromáždění ČSR zákon č.103/1990 Sb., kterým se novelizoval hospodářský zákoník. To samo by nebylo nijak zajímavé. Podstatné na tomto zákoně však bylo, že do českého právního řádu vrátil po více než 40 letech nadace. V roce 1990 byl pojem „nadace“ české veřejnosti neznám a do jejího podvědomí se dostával zejména díky působení zahraničních nadací, které hned po sametové revoluci poskytovaly masívní podporu rodící se občanské společnosti.

Dnes působí v České republice několik tisíc nadací a nadačních fondů, které pomáhají svou podporou i svou činností jednotlivcům i institucím. V roce 2012 např. 67 nadací, které spravují prostředky z Nadačního investičního fondu, rozdělilo podle zprávy schválené vládou v lednu 2014 k veřejně prospěšným účelům částku 252.741.294,- Kč. K tomu je nutné připočítat desítky milionů rozdělených dalšími nadacemi a nadačními fondy. Za těmito penězi je možné si představit podpořené osoby s postižením, mladé umělce, seniory, zařízení poskytující sociální služby, školy a kulturní zařízení.

Toto je pouze jedna, ta nejviditelnější část činnosti nadací a nadačních fondů. Druhou částí je jejich vliv na společnost. V činnosti nadací se angažuje řada osobností, kterým není lhostejné, co se ve společnosti děje a chtějí pomoci. Nic je k tomu nenutí, snad jen pocit, že nechtějí stát stranou, když mají možnost pomoci – osobní účastí, silou svého příkladu a velmi často i svými prostředky.  K nadacím náleží celá řada těch, kteří tu svou nadaci či nadační fond podporují drobnými pravidelnými příspěvky (viz např. Konto Bariéry), protože chtějí pomoci, chtějí mít pocit sounáležitosti s konkrétním projektem, věří těm, kteří jsou tváří nadace nebo nadačního fondu.

Člověku je vlastní sounáležitost s ostatními, potřeba někam patřit. V tom je nezastupitelná role nadací, nadačních fondů i spolků. V řadě zemí, kde nadační resp. neziskový sektor má daleko delší historii než u nás, je zvykem lidí věnovat jeden pracovní den pomoci potřebným nebo věnovat desátek svých příjmů nadacím či jiným organizacím, které pomáhají. Některé zvyky by bylo hezké si osvojit i u nás. Zkusme být s novým jarem lepšími lidmi.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…