„Service above self“

O právě skončeném víkendu se konala Distriktní konference Rotary Distriktu 2240 Česká republika a Slovenská republika. To, že se do Prahy sjeli rotariáni z celé České republiky a Slovenské republiky zůstalo stranou pozornosti veřejnosti, čemuž se v této turbulentní době nikdo ani příliš nepodiví. Mne to však přinutilo k zamyšlení nad tím, co bychom si od rotariánů mohli zkusit převzít, neb jsou to zkušenosti prověřené nejen časem (více než stoletou historií tohoto hnutí), ale i zkušeností celosvětovou.

Heslo „Service above self “, 
což můžeme volně přeložit jako „Služba bez ohledu na sebe“ provokuje k tomu nestarat se pouze sám o sebe, ale snažit se myslet na ostatní. Postavit se lhostejnosti, nezájmu o věci společné a občas udělat něco ku prospěchu ostatních vskutku není tím, co by bylo standardem ve vztazích v české kotlině. Pokud platí, že příklady táhnou, těšme se na zlepšení. Na rotariánské konferenci se mluvilo o řadě dobrých skutků, které byly učiněny, a bylo vidět, že dobré skutky sebou nesou dobrý pocit naplněného člověčenství.

Na rotariánech nás může zaujmout i jejich přístup k řešení i komplikovaných záležitostí. Navrhovaná řešení jsou podrobována čtyřbodovému testu, který byl vytvořen rotariánem a podnikatelem Herbertem J. Taylorem během Velké hospodářské krize jako návod pro obnovení ekonomiky. Obsahuje čtyři otázky: Je to pravda? Je to slušné ke všem zúčastněným? Bude to rozvíjet dobrou vůli a lepší přátelství? Bude to výhodné pro všechny zúčastněné? Pokud je odpověď na některou z těchto otázek záporná, nemůže být navrhované řešení správné. Kdyby si tyto otázky osvojili naši politici a poměřovali by jimi svá rozhodnutí, možná by ušetřili na poradenských službách, rozhodovali by rychleji a ku prospěchu těch, kterých se rozhodnutí týká.

V mé profesi právníka si představuji, co by nastalo, kdyby odpověď na uvedené čtyři otázky byla součástí legislativních procedur. Zcela určitě by řada právních úprav vůbec nebyla přijata. Je to docela hezký sen…

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…