23. listopadu 2017
|

Snaha o propojení Karla Janečka s Ivo Rittigem

V pondělí Česká televize zveřejnila v rámci pořadu Reportéři ČT reportáž, ve které se naprosto zcestným  způsobem pokusila vytvořit spojení mezi Karlem Janečkem a zlojedem Ivo Rittigem.

Někdejší Rittigův spolupracovník Peter Kmeť předal v roce 2006 společnost SANAKA Industry, a.s. osobě jménem Petr Šedý. Za 8 let se akcionářem této společnosti stal jeden z podílových fondů RSJ, kde je Karel Janeček minoritním podílníkem. Považovat toto za propojení Karla Janečka s Rittigem je podobně směšné, jako kdyby někdo měl morální problém, že dům, který obýváte, vlastnila firma, která dům před osmi lety koupila od osoby, která spolupracovala s kriminálníkem, přičemž ředitele firmy jste viděli jednou v životě.

Firma SANAKA Industry vlastní odkaliště (odpadů), jehož čištěním se RSJ chystá těžit lithium. Tento záměr získal podporu ekologů a dalších odborníků a je to velmi záslužná ekologicky a společensky prospěšná činnost. Čištění odkaliště nijak nesouvisí s hlubinnou těžbou lithia, která se stala předmětem politických sporů, se kterou nemá RSJ (ani Karel Janeček) nic společného.

Jediným zjištěním reportáže vedené snahou o "skandální odhalení" je konstatování, že Karel Janeček nedostatečně vyhodnotil možné reputační riziko. Z faktického pohledu reportáž naopak prokazuje, že Karel Janeček nepodnikl nic, co by bylo jakkoliv neetické, nicméně účelově negativní a zcela návodné vyznění poskytuje prostor pro nejrůznější spekulace. Potenciál "reputačního rizika" tedy paradoxně naplňuje jen a pouze reportáž samotná.

Je pozoruhodné, že redaktor České televize David Havlík využil jako respondenta Aleše Rozehnala coby nezávislého odborníka. Přitom tato osoba byla obviněna z praní špinavých peněz právě s Ivo Rittigem v zakázce na SMS jízdenky pražského Dopravního podniku. 

Nadační fond proti korupci spoluzaložený Karlem Janečkem sehrál klíčovou úlohu v rozkrytí kauz Ivo Rittiga a jeho právníků z MSB Legal (dříve Šachta & Partners). Veškerá závažná zjištění a analýzy ve vybraných kauzách (DPP, Nemocnice Na Homolce, vazby na politiky) předal Fond policii, a ta začala konat. Ivo Rittig podal následně na Nadační fond žalobu na ochranu osobnosti, jeho právníci neúspěšně podali návrh na zrušení NFPK a spustili vůči Fondu dezinformační kampaň. 

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.