11. dubna 2017
|

Spravedlnost v jízdenkové kauze

Nadační fond proti korupci v roce 2011 rozkryl jízdenkovou kauzu Dopravního podniku hl. m. Prahy. V této kauze figuroval i Vladimír Sitta mladší, jehož rodina byla zakladatelem společnosti Neograph, která jízdenky pro DPP tiskla. Byl to právě on, kdo upozornil na problematické zakázky v Dopravním podniku. Stal se tak nepohodlným a jeho rodina brzy po zveřejnění kauzy o podíl ve společnosti Neograph přišla. Zároveň na něj, spolu s ním i na jeho otce JUDr. Vladimíra Sittu a JUDr. Martina Kohouta, byla podána obžaloba za tunelování společnosti Security Paper Mill (dříve Neograph). V únoru 2017 všechny obžalované Vrchní soud v Praze v hlavní části případu očistil, část kauzy týkající se Vladimíra Sitty mladšího pak vrátil Městskému soudu v Praze. Nyní Fond zveřejňuje plnou verzi rozsudku odvolacího soudu.

V září 2015 Městský soud v Praze odsoudil Vladimíra Sittu mladšího k ročnímu podmíněnému trestu s dvouletým odkladem. Vladimíra Sittu staršího i Martina Kohouta soud uznal vinnými z napomáhání, ale upustil od jejich potrestání.

Dnes zveřejněný rozsudek odvolací soudu trefně poukázal na některé nesrovnalosti: „Ač to soud prvního stupně výslovně neuvedl, z provedeného dokazování vyplynulo, že výpověď svědka Ing. Janků (pozn.: spolumajitel Neographu) byla lživá, účelově zkreslená, … a současně vyviňovala samotného Ing. Janků.“ Dále pak zmiňuje: „Již samotná absence trestního stíhání Ing. Jana Janků vzbuzuje pochybnosti o tom, jak korektně a pečlivě byly celé prověření věci a následně vyšetřování (pozn.: kpt. Pavlem Nevtípilem) a dozor státní zástupkyně (pozn.: JUDr. Dagmar Máchové) nad ním provedeny!“ a „Selekce osob, které budou z trestné činnosti obviněny, je v rozporu se zásadou legality vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 3 tr. ř. – státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a nevzbuzuje důvěru v orgány činné v trestním řízení.“ (vše str. 23 rozsudku).

„Je nezbytné zmínit, že žalobu vznesla státní zástupkyně Dagmar Máchová, která v současné době sama čelí obvinění za vynášení informací ze spisů. Je až zarážející, že se společností Security Paper Mill vedenou Michaelem Brodou, tj. osobou spřízněnou s osobami plánujícími kriminalizaci Sittových, jak uvedl Vrchní soud, v současnosti spolupracuje Ministerstvo dopravy jako s dodavatelem registračních značek,“ okomentoval rozsudek Vrchního soudu Karel Škácha, ředitel NFPK.

Plné znění rozsudku je k dispozici ZDE, podrobnosti ke kauze tisku jízdních dokladů pro DPP hl. m. Prahy ZDE.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, email: karel.skacha@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.