8. října 2015
|

Stíhanému znalci pozastaveno znalecké oprávnění

V souvislosti s trestním stíháním prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., známého také z Drábkovy a Šiškovy kauzy informačních systémů na úřadech práce, bylo znalci Smejkalovi pozastaveno právo výkonu činnosti znalce.    

Nadační fond proti korupci podal dne 17. října 2014 podnět o pozastavení práva výkonu činnosti znalce týkající se profesora Vladimíra Smejkala. Proti němu totiž mělo být zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zločin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku, a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby. Profesor Smejkal vypracoval pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), vedeného v té době Jaromírem Drábkem, znalecký posudek, na jehož základě se MPSV rozhodlo zadat veřejnou zakázku přibližně miliardového objemu v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, a to přímo společnosti IBM Česká republika. Zakázka se měla týkat zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů.

Znalec Smejkal ve svém posudku došel k závěru, že řešení společnosti IBM Česká republika je natolik jedinečné, že je pro získání veřejné zakázky v podstatě jedinou možností. Tím mimo jiné znemožnil např. konání hospodářské soutěže mezi jednotlivými zájemci o veřejnou zakázku. Společnost IBM si tak de facto mohla nastavit cenu podle sebe pro svoje údajně jedinečné postavení.

Znalecký posudek byl následně vystaven přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který mimo jiné zdůraznil, že posudek vykazuje zásadní nesrovnalosti s tím, že závěry jsou značně neobjektivní a nevěrohodné. Antimonopolní úřad jako takový označil posudek za zcela nezpůsobilý a veřejnou zakázku zrušil. Samotný profesor Smejkal žaloval za zveřejnění pravdivých skutečností stran svého trestního stíhání a věcí s tím spojených sdružení INDOC a jejího zakládajícího partnera Tomáše Pfeffera, se svojí žalobou však u soudu neuspěl.  

„Pevně věřím, že v případě pana profesora Smejkala je pozastavení jeho práva výkonu činnosti znalce jen prvním postihem a doufám, že bude odsouzen v plném rozsahu. Podle toho, co je o něm známo, představuje profesor Smejkal nikoli ojedinělou kombinaci odborných znalostí a pochybného morálního profilu. Takové kombinace jsou pro veřejnost obzvláště nebezpečné,“ konstatoval ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.    

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.         

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.