24. února 2012

Tisková zpráva k zoufalé snaze AK Šachta & Partners zrušit Nadační fond proti korupci

Advokátní kancelář Šachta & Partners dnes oznámila do médií, že podala žalobu na Nadační fond pro boj proti korupci (NFPK) a deklarovala snahu tento fond zrušit, protože se prý zpronevěřil svému účelu.

Připomeňme si statut NFPK, v němž je účel jasně definován:

  • podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti
  • podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě
  • podpora projektů odhalujících korupci

Přesně podle těchto bodů NFPK v minulých týdnech pomohl odhalit a zdokumentovat závažná podezření z korupce v Dopravním podniku hl. města Prahy. Právě AK Šachta & Partners, napojená na pana Iva Rittiga, hraje v těchto kauzách klíčovou roli.

Veškeré nynější kroky této kanceláře proti NFPK jsou zoufalou reakcí na tuto skutečnost. AK Šachta & Partners stále dluží vysvětlení závažných podezření a místo toho veřejnost dezinformuje a zastrašuje lidi, kteří na korupční případy upozornili. Tím se snaží odvést pozornost od merita věci a zmanipulovat veřejné mínění.

Činnost Šachta & Partners nás nadále utvrzuje ve správnosti, účelnosti a užitečnosti naší práce a dodává nám spoustu energie.

Zároveň velmi děkujeme všem, kteří nám hned po zveřejnění dalšího falešného útoku ze strany Šachta & Partners nabídli osobní nebo i finanční podporu.

 

Stanislav Bernard, člen správní rady NFPK

Radim Jančura, člen správní rady NFPK

Karel Janeček, předseda správní rady NFPK

Jan Kraus, člen správní rady NFPK

Karel Randák, člen správní rady NFPK

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Reakce:

„NFPK je pro veřejnost symbolem boje proti korupci. Proto není náhoda, že právě skupina podezřelá z korupce se snaží o jeho likvidaci. Držíme fondu palce. Kdyby snad přeci jenom byl fond zrušen, s radostí a okamžitě nabídneme jeho pracovníkům zázemí naší organizace.“

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.

"Žijeme v právním státě - prokáže-li Šachta & Partners pochybení NFPK proti etickým a demokratickým hodnotám (na což jsem upřímně zvědav), pak se stane co se má stát. Do té doby celou záležitost považuji za mediální kouřovou clonu."

Jiří Skuhrovec, předseda Centra aplikované ekonomie, o.s., zIndex

"Sdružení Naši politici o.s. jasně odmítá veškeré neodůvodněné útoky vůči Nadačnímu fondu proti korupci i probíhající dehonestační kampaň proti členům jeho vedení. Ve spolupráci s NFPK pracujeme na projektech bojujících proti korupci, zvyšujeme transparentnost veřejných financí a snažíme se zlepšit fungování české veřejné správy.

Díky jeho podpoře jsme realizovali projekt "Konexe", mapující vazby mezi politiky a příjemci veřejných zakázek a vytvořili jsme rozklikávací rozpočet sledující výsledky hospodaření státu.

Nadační fond si od počátku klade za cíl snahu pomáhat v budování zdravých etických hodnot demokratické společnosti a podporovat boj proti korupci. Dosavadní výsledky, kladné reakce drtivé většiny veřejnosti i mediální výpady, kterým musí NFPK nyní čelit, jen potvrzují, že boj proti patologické korupci a klientelismu v našem státě myslí tým, sestavený Karlem Janečkem, vážně a je v něm úspěšný.

V tomto ohledu není třeba dále komentovat agresivní právní kroky ani neúspěšnou snahu o diskreditaci NFPK ze strany Advokátní kancelář ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. a s ní spojeného propletence stovek firem sídlících na její mateřské adrese.

Ostatně pokud si někdo chce udělat obrázek o skutečných motivech a praktikách okruhu osob podávajících žaloby proti NFPK, stačí se jen začíst do stránek seriózního tisku či zjištění nadnárodní protikorupční organizace Transparency International a brzy ztratí o právnících kanceláře ŠACHTA & PARTNERS i o panu Ivo Rittigovi veškeré iluze.

Jménem sdružení Naši politici o.s. bych chtěl popřát NFPK a jeho zakladatelům mnoho štěstí, odvahy a vytrvalosti v dalším nelehkém boji za zlepšení stavu naší společnosti."


Jiří Fiala, Naši politici o.s.

"Inventura demokracie vidí v Nadačním fondu proti korupci silnou protiváhu klientelismu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se stane obětí útoku vedenou šedou eminencí. V žalobě Šachta & Partners vidíme pouze účelovou snahu o očernění NFPK."
Martin Archalous, Inventura demokracie

"Jsme pobouřeni žalobou, kterou podala advokátní kancelář Šachta & Partners proti Nadačnímu fondu proti korupci. Místo toho, aby se tato rávní kancelář omluvila občanům Prahy za to, že asistovala u předražených zakázek Pražského dopravního podniku, díky nimž odtékaly z veřejných rozpočtů desítky miliónů korun, a aby nahradila způsobené škody, přešla do útoku proti těm, kteří na její podezřelé praktiky upozorňují. Pokládáme za nepřípustné, aby byli tímto způsob zastrašováni stateční lidé, kteří se snaží dělat něco proti korupci a klientelismu, jež se bohužel staly nejen v pražské komunální politice tak rozšířeným jevem."

Václav Němec, Pražské fórum
"Nadační fond proti korupci vnesl do českého veřejného prostoru čerstvý vítr – patří mu dík za to, s jakou energií otevírá témata a kauzy, jež se bytostně dotýkají nás všech.

Pokud bychom Vám mohli – jako kolegové z českého nadačního sektoru – pomoci, neváhejte a obraťte se na nás. Přeji Vám hodně energie do příštích týdnů."
Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA


"Vláda (včetně svého předsedy) už drahnou dobu mluví o tom, že je třeba zprůhlednit veřejné výdaje a že jednou z věcí, které k tomu vedou, je "rozklikávací rozpočet". Díky podpoře NFPK "rozklikávací rozpočet" vznikl během pouhých 3 měsíců a daňového poplatníka to nestálo ani korunu. Opravdu si nemyslím, že by takováto aktivita byla v rozporu s etickými hodnotami v demokratické společnosti. Právě naopak."

Mgr. Michal Škop, Ph.D., Kohovolit.eu, autor aplikace "Rozklikávací rozpočet" v rámci projektu BudováníStátu.cz

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …