11. listopadu 2011
|

Výzva 11/11

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 11. listopadu 2011

Výzva 11/11

k odstoupení Kamila Jankovského z postu ministra pro místní rozvoj a k odporu proti korupční totalitě

Nečestné jednání se stalo normou a devastovalo zemi ekonomicky i morálně. Kritici, kteří sebrali kuráž a hlasitě se ozvali, byli zesměšňováni, znevýhodňováni a perzekuováni, běžně ztrátou místa. Dovolávat se práva a spravedlnosti nemělo smysl; ty, kteří to zkusili, čekala izolace. Takovými slovy se studentům přibližuje doba budování komunismu. Úplně stejnými slovy je ale možné popsat i to, co se děje dnes. Halasnou ideologickou totalitu pouze nahradila záludně tichá totalita korupční.

Navenek se nevnucuje, nemá hesla, nenutí lidi vstupovat do žádné politické strany. Přesto je zbavuje svobody. Navzájem všelijak propojená bratrstva úplatných politiků, úředníků a rádobypodnikatelů, jejichž metodou práce jsou podvody, zastrašování a lži, vytvořila svět paralelních norem a zvyklostí. Tomu, kdo je nehodlá respektovat, hrozí, že bude označen a ztrestán. Lidé dobře vědí, jak podlá hra se s nimi hraje, ale nemají odvahu oponovat. Ze strachu se přizpůsobují a mlčí. Kdo promluví, stane se terčem posměchu a platí za blázna. Čelí totalitní úplatkářské moci. Přichází o místo a marně hledá zastání. Podobně jako před rokem 1989.

Na rozdíl od předlistopadové totality, kterou v naší zemi živil tehdy velmi mocný soused, jsou dnešní totalitní poměry domácím produktem. Nikdo nás ke korupci nenutí. Naopak. Znějí-li nějaké hlasy z jiných částí Evropy a světa, pak takové, které nás povzbuzují, abychom s narůstající korupcí konečně něco dělali. My si ale se zarputilou zaslepeností vedeme svou, jako bychom neviděli, že se naše „svobodná volba“ mění s přibývajícím časem ve velmi trpkou zkušenost.

Korupční totalita nutí firmy uplácet, aby získaly veřejné zakázky. Ještě horší je, že děravé zákony umožňují, aby si zakázku přiklepli ti, kteří o ní rozhodují. Důsledkem jsou krádeže veřejných peněz v objemech, které čím dál důsledněji ruinují českou ekonomiku. Zatímco rozkrádání v rámci velké privatizace lidé ještě bezprostředně nepocítili, dnes už stát musí tahat peníze přímo z peněženek občanů v podobě zvyšování daní. Pokud se tento trend nezmění, čeká zemi ekonomický kolaps. Horší, než byl úpadek před rokem 1989.

Volby jsou na korupční totalitu krátké. Protikorupční sliby většiny politiků, ať pravicových či levicových, se pravidelně mění v cár papíru. Při hlasování o klíčových zákonech pokaždé převládne tlak mafiánů, který sice dovolí učinit dílčí legislativní změny, ale jádro věci zůstane netknuté. Naposledy se tak stalo před pár dny při schvalování zákona o veřejných zakázkách. Nejzásadnější protikorupční opatření - požadavek důsledného rozkrytí vlastníků firem soutěžících o veřejné zakázky a jejich subdodavatelů - smetli koaliční poslanci pod stůl. Na konta korupčnických pijavic dál potečou desítky miliard ročně z peněz občanů - daňových plátců.

My, níže podepsaní, už ale tyto korupčníky platit nechceme. Žádáme, aby s okamžitou platností odstoupil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, který jako nástroj korupčníků děravý zákon připravil, a aby poslanci co nejrychleji schválili takovou novelu zákona o veřejných zakázkách, která bude účinným nástrojem v boji proti korupci. Zároveň požadujeme, aby celá vládní koalice - nejen několik jednotlivých poslanců - vrátila vážnost danému slovu a začala plnit protikorupční programy svých stran.

Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci

Stanislav Bernard, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci

Karel Randák, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci

Jan Kraus, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci

 

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.