3. října 2011
|

Výzva slušným podnikatelům!

Slušní podnikatelé, žádejte jasná pravidla hry!

Motto: Neučiní-li demokraté přítrž korupci, mohou korupčníci učinit přítrž demokracii

Právě teď je šance změnit zákony tak, aby děsivá korupce v ČR dostala konečně přímý úder. Klíčový zákon o veřejných zakázkách má sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednávat 7. října 2011. Málokdy se může tlak na poslance vyplatit podnikatelům v takové míře jako nyní. Co po poslancích chtít? Iniciativa Konec korupci!, společný projekt Nadačního fondu proti korupci (NFPK) a občanského sdružení Veřejnost proti korupci (VPK), připravila návrh úprav tohoto zákona, které jdou k podstatě věci.

Hlavní zásady návrhu NFPK-VPK

1. Vítěz veřejné zakázky musí prokázat svou vlastnickou strukturu - Každý vítěz veřejné zakázky, jenž je právnickou osobou, ať už českou nebo zahraniční, bude mít povinnost nezávisle a objektivně doložit svou vlastnickou strukturu až po konečné majitele - fyzické osoby.

2. Konec „malým domů“ - Osoba jednající jménem zadavatele nesmí rozhodovat o přidělení zakázky, o kterou soutěží společnost, v níž má tato osoba nebo osoba jí blízká majetkový podíl. S takovou společností nelze uzavřít veřejnou zakázku.

3. Vítěz rozkryje poskytnuté výhody a dary - Osoby povinné dokládat majetkovou strukturu budou rovněž povinny rozkrýt hodnotu poskytnutých darů či jiných výhod lidem, kteří se podílejí na zadávání a vyhodnocování veřejné zakázky, a také politickým stranám spojeným s těmito lidmi.

 

Které problémy návrh NFPK-VPK vyřeší

1. Značnou předraženost veřejných zakázek - Ta je způsobena tím, že cena zakázky, kterou získala korupční společnost, musí být zvýšená o určitou „prémii“ - obvykle 15% až 30% z ceny. Ona „prémie“ je úplatkem, který si úředník, politik či lobbista jednající jménem zadavatele vybere od dodavatele zakázky ve formě dividendy.

2. Absenci skutečné soutěže o veřejné zakázky - Vlastní-li zadavatel firmu, která se o veřejnou zakázku uchází, žádná skutečná soutěž neprobíhá. Takový zadavatel je ve střetu zájmů, a tudíž nemůže rozhodovat objektivně; přidělí-li zakázku „vlastní“ společnosti, dopouští se korupce či přímo úplatkářského trestného činu, který však za současného právního stavu nelze nijak prokázat.

3. Vyhrazení veřejných zakázek pouze subjektům napojeným na zadavatele - Dlouhodobý efekt používání uvedené korupční praktiky vede k tomu, že „soutěží“ o veřejné zakázky se účastní pouze firmy ochotné dávat úplatky, a vylučováni jsou podnikatelé, kteří rozšířené úplatkářské praxi vzdorují.

4. „Vylévání“ peněz z veřejných zakázek do daňových rájů - Fakt, že řetězec vlastníků společností, které získávají přes veřejné zakázky velké objemy peněz, končí v neprůhledných daňových rájích, není náhodný.  Kvůli korupci dochází k „vylévání“ peněz daňových poplatníků mimo ČR, snižuje se daňová výtěžnost z veřejných zakázek, a nepřímo i zaměstnanost.

Co nastane po přijetí návrhu NFPK-VPK

1. Do tendrů o veřejné zakázky vstoupí skutečná soutěž - Povinnost transparence majetkové struktury vyloučí ze zakázek ty společnosti, které jsou přímo vlastněné zainteresovanými politiky či úředníky. Tím se naruší existující struktury společností napojených na tyto osoby a uvolní se místo pro poctivé firmy.

2. Snížení cen zakázek - Prostřednictvím skutečné soutěže o veřejné zakázky se sníží ceny zakázek. Kromě toho se zvýší transakční náklady pro „vylévání“ peněz z veřejných zakázek pomocí dividend skrze řetězce společností do daňových rájů.

 

Důkazy potvrzující závažnost problému, jež návrh NFPK-VPK řeší

1. ČR se čerstvě dostala mezi nejzkorumpovanější země světa - Poslední hodnocení konkurenceschopnosti zemí podle Světového ekonomického fóra ukazuje, že Česká republika klesla oproti minulému roku v oblasti korupce o 20 příček na 124. místo ze 142 zemí a zařadila se po bok zemí jako je Kamerun, Ukrajina či Mongolsko.

2. Neprůhledné firmy mají prokazatelně vyšší zisky - Nedávná studie projektu zIndex prokázala na základě provedené ekonomické analýzy, že neprůhledné společnosti s listinnými akciemi na majitele dosahují v ČR při realizaci veřejných zakázek signifikantně vyšších zisků. Ty jsou o 23 % - 70 % vyšší, než je tomu u firem s jinou vlastnickou strukturou, což není vysvětlitelné žádnými standardními ekonomickými faktory.

3. Podnikatelé v ČR stále naléhavěji mluví o drtivé korupční praxi - Množí se prohlášení zástupců úspěšných firem o běžné praxi uplácení ve veřejných zakázkách a o nemožnosti poctivých a slušných firem proniknout do korupcí ohrazeného systému zakázek.

 

Slušní podnikatelé, podpořte nás, bojujeme za vás!

 

V Praze 3. října 2011

Hana Marvanová, členka občanského sdružení Veřejnost proti korupci

Karel Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.