12. dubna 2017
|

Zimolovy veřejné zakázky

Jihočeský hejtman Zimola dnes oznámil, že odstupuje z funkce hejtmana kraje. Důvody pro odstoupení se můžou zdát na české poměry relativně banální a slabé. Nadační fond proti korupci však disponuje podrobnou analýzou zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem od roku 2011, ze které vyplývá dlouhodobé netransparentní a zjevně manipulované zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem pod vedením Jiřího Zimoly. Ze způsobu zadávání veřejných zakázek a z jejich výsledku je vidět, že v Jihočeském kraji od nástupu Jiřího Zimoly existuje jakási regionální „opoziční smlouva“ mezi ČSSD a ODS o rozdělení ekonomického vlivu na kraj mezi lokální osoby ovlivňující chod těchto dvou politických stran.

V médiích se objevilo podezření, že Jiří Zimola vyvádí peníze z krajem vlastněné společnosti Jihočeské nemocnice a.s., která ovládá všechny nemocnice kraje. Třešničkou je stavba rekreačního domu na Lipně, kterou má údajně pro Zimolu stavět Martin Bláha, předseda představenstva krajem vlastněné, již zmíněné společnosti Jihočeské nemocnice a.s. a vlastník soukromé společnosti Maternia s.r.o., provozující jeden z největších tuzemských e-shopů prodávajících kontaktní čočky (vasecocky.cz).

Z výše zmíněné analýzy Fondu mimo jiné vyplývá, že:

  • Jihočeský kraj pod vedením Jiřího Zimoly začal najímat externí administrátory veřejných zakázek, kteří jsou prokazatelně napojeni na regionální politiky ODS, nebo se jedná o administrátory, kteří organizovali podezřelé veřejné zakázky, přestože kraj disponuje vlastními odborníky.
  • Jihočeský kraj pod vedením Jiřího Zimoly v letech 2009 – 2013 využíval netransparentní losování zakázek. Losovány byly desítky zakázek v hodnotě stovek milionů korun. Exhejtman Zimola o těchto netransparentních losováních věděl a byl na ně upozorněn. Manipulování losování zakázek v Jihočeském kraji má i trestněprávní dohru.
  • Již bývalý hejtman Zimola prosazoval losování zakázek v zakázkách na modernizaci komunikací II. a III. třídy v hodnotě 500 000 000 Kč bez DPH. Tyto zakázky později Policie ČR označila za zmanipulované ve prospěch předem domluvených společností.  
  • Za doby exhejtmana Zimoly došlo k soutěži na provoz osobní dopravy na Šumavě za 2,25 miliardy korun. Soutěž probíhala tak, aby vyhrála společnost, ve které působily anebo působí lokální špičky ODS, včetně lokálního kmotra ODS Pavla Dlouhého, označovaného za „knížete z Hluboké“.
  • Vícero velkých soutěží organizovaných Jihočeským krajem vykazuje znaky omezování soutěže přes komplikovaně nastavené kvalifikační předpoklady, případně docházelo rukou hejtmana k uzavírání dodatků k vysoutěženým smlouvám, které zvýhodňovaly některého dodavatele oproti ostatním.
  • Aktuální velká zakázka na modernizaci letiště v Českých Budějovicích za cca 400 mil. Kč bez DPH byla nastavena tak, že se o ni mohla ucházet jen společnost, která disponuje zvláštním oprávněním Úřadu civilního letectví. Takováto společnost je v České republice jen jedna a je spojována s vysokým politikem ODS.

„V řadě zakázek Jihočeského kraje je možné nalézt řadu nesrovnalostí, ať se již týká samotného zadávání, tak průběhu celého procesu veřejné zakázky. Částky, o kterých se tu bavíme, jsou ohromující. Bylo by zajímavé zjistit, kolik finančních prostředků by se ušetřilo, pokud by vše probíhalo standardně. Proto Fond bude podávat v brzké době trestní oznámení, jehož součástí bude kompletní analýza zmíněných zakázek,“ okomentoval situace JUDr. Miroslav Cák, právník Fondu.

V případě zájmu o jednotlivé veřejné zakázky nás prosím kontaktujte.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, email: miroslav.cak@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.