3. října 2017
|

Protikorupční akademie NFPK

Nadační fond proti korupci připravil v rámci své vzdělávací činnosti nový dlouhodobý projekt Protikorupční akademie, který je určen zejména studentům středních a vysokých škol a občansky aktivní veřejnosti v regionech.

První setkání se uskuteční 4. října od 12,30 hod. v Opavě v Aule Střední školy průmyslové a umělecké, Praskova 399/08, Opava.

V průběhu jednotlivých setkání se posluchači dozví informace, které přímo souvisí s aktivním přístupem k dění jak na komunální, tak i na celonárodní úrovni. Seznámí se se základními možnostmi získávání informací (zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím), komunikací s orgány činnými v trestním řízení (např. jak správně podat trestní oznámení), komunikací s orgány státní správy (podnět na ÚOHS či další státní úřady). Dále získají informace jak správně postupovat v případě, že se stanou svědkem korupčního jednání (spolupráce s policií, možnosti pořizování audio/video záznamů, oznamování korupce).

Jelikož jednou z hlavních cest, kterou mizí finanční prostředky státu i obcí, bývají veřejné zakázky, zaměřil se Nadační fond proti korupci v rámci Protikorupční akademie na osvětu i v této oblasti. V rámci setkání bude možné se dozvědět, kde a jakým způsobem je možné kde konkrétně bývá „zakopán pes“, jaké finty se používají a jak následně postupovat v případě, že dojde ke zjištění nesrovnalostí.

Posluchač získá i základní informace jak o legislativě, která má přímou vazbu na veřejné zakázky, tak i zákony, které souvisí s činností Nadačního fondu proti korupci (ochrana oznamovatelů, registr smluv apod.).

„Rádi bychom rozšířili povědomí o Fondu a boji proti korupci jako takovém i do regionů. Opava je první vlaštovkou a další budou následovat. Pokud by samozřejmě nějaké další město či konkrétní škola měly o tuto aktivitu zájem, budeme rádi, pokud nás budou kontaktovat. Konkrétní strukturu jednotlivých akcí je samozřejmě možné přizpůsobit konkrétním posluchačům,“ doplnil informace o Protikorupční akademii Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Fond chystá pro Protikorupční akademii i speciální fundraisingovou kampaň v rámci celosvětového projektu Giving Tuesday, která bude probíhat v listopadu letošního roku.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Děkujeme společnostem Alza.cz a Kofola za podporu Protikorupční akademie NFPK.

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.