22. dubna 2020
|

Odhalili jsme další zmanipulované soudní protokoly!

Nadační fond proti korupci (NFPK) ve spolupráci se zpravodajským portálem iRozhlas.cz
upozornil na další případ zkreslených protokolů, na jejichž základě byli tři lidé nepravomocně
odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody.


Jedná se o rozhodnutí Krajského soudu v Praze, jímž trestní senát, vedený Ivou Říhovou, shledal vinnými Jaroslava Fröhlicha, Evu Fröhlichovou a Milana Trokana z podvodného jednání při překupování obrazů. Ze srovnání zachycených nahrávek a soudem vyhotovených protokolů (zde) však plyne, že někdo ze soudních zaměstnanců značně zkreslil výpovědi svědků, znalců i samotných obžalovaných. Tyto pozměněné zápisy ze soudních jednání, se staly podkladem pro odsuzující rozhodnutí soudu. Zajímavostí celého případu je i to, že sám státní zástupce po proběhlém hlavním líčení navrhoval zproštění obžalovaných viny.


Nadační fond proti korupci před několika týdny upozornil na podobný případ, kdy soudce Městského soudu v Praze měnil k tíži obžalovaných (bývalých pražských radních v čele s bývalými primátory) výpovědi svědků, aby se následně takto pozměněných protokolů mohl dovolávat v opakovaných odsuzujících rozsudcích. Na základě informací NFPK byl soudce Alexandr Sotolář postaven mimo výkon funkce soudce. Náhradní trestní senát pak na základě skutečných výpovědí svědků všechny obžalované viny zprostil. Soudce Sotolář nyní čelí kárné žalobě i trestnímu oznámení, které NFPK v této souvislosti podal.


„Čistota činnosti justice je jednou z priorit nadačního fondu. Zabýváme se také dalšími podobnými případy a budeme vyžadovat nápravu. Naším cílem je, aby se podobné nešvary neopakovaly,“ komentoval kauzu ředitel NFPK Karel Škácha. Právník Ondřej Závodský, který celý případ rozpracoval, podotkl: „Justice bude v nejbližší době čelit mimořádnému
tlaku na svou nezávislost. Považuji proto za zcela zásadní, aby představitelé soudnictví tento a další podobné případy důsledně a transparentně prošetřili. A aby z nich vyvodili jasná a razantní opatření k nápravě.“

Podle Závodského bude Nadační fond případ nadále sledovat. NFPK je, neučiní-li to představitelé soudnictví sami, připraven učinit příslušná podání, aby došlo ke zjednání nápravy.

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.