3. května 2024

Petr Kuba vs. Pravidla

Další střípek v naší kauze Prostějov. Ve videu popisujeme, jak “správně” postupovat, když vám několik let hrozí odstranění vašich černých staveb. Stačí mít žaludek a peníze na právníky a pak si můžete opakovaně dovolit zamezovat vstupu kontrolorům na inkriminovaný pozemek. Co však stále zůstává záhadou je, proč tyto úřady nekonají a i přes zcela evidentní porušování zákona dosud za tyto obstrukce neudělili žádnou pokutu. Kauzu sledujeme! 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.