12. února 2024

Pod lupou veřejnosti – hanácké praktiky

Na samém okraji Prostějova bobtná skandál, který zní jako detektivní příběh! Úředníci, kteří by měli chránit zájmy občanů, se stávají hlavními podezřelými, jež v poklidném životě obce zanechávají otisk stopy klientelismu. Pokračujeme v odhalování temných stránek a podezřelých praktik, které propojují místní podnikatele s některými úředníky na Prostějovsku.

Celý příběh rámuje budování černých, nebo nezákonně povolených staveb a nespočet pokusů o jejich následnou legalizaci. Podnikatel Petr Kuba, který je majitelem firmy Kentaur Saddlery s.r.o, jich už dlouhá léta má na svých pozemcích celou řadu. Po prvním oznámení protiprávního jednání přišel šok. Místně příslušný stavební úřad nevydal žádný příkaz k jejich odstranění a naopak od té doby intenzivně pracuje ve prospěch podnikatele, který je postavil. Odstranění staveb nařídil až po mnoha letech delegovaný Magistrát města Olomouce. 

Po pěti letech sporů, nedodržování předpisů a prolongování termínů těmto stavbám, přišlo k jednomu z řízení o odstranění staveb také vyjádření ombudsmana. Ten rázně pokáral neochotu Magistrátu města Prostějov a Magistrátu města Olomouce postupovat efektivně při odstraňování nelegálních staveb, které pan Kuba postavil. V šetření ombudsmana se rozebírá i to, že úředníci postupovali liknavě a protiprávně, přičemž opakovanou nečinností a zdržováním umožňují setrvání nezákonného stavu, spočívajícího v existenci nelegálních staveb.

DŮVĚRYHODNÝ ZDROJ POTVRZUJE NEKALÉ PRAKTIKY
Namísto dodržování zákonů, ale přichází další šok, který napětí zvyšuje. Zdá se, že i další úředníci budou právní názor ombudsmana ignorovat. Poté, co se totiž podařilo sousedům firmy Kentaur Saddlery s.r.o. až žalobami proti nečinnosti rozhýbat olomoucký magistrát z několikaleté neochoty vydat rozhodnutí o odstranění staveb, následně tuto štafetu převzal nadřízený Krajský úřad Olomouckého kraje

Aby toho nebylo málo, tak mimo rámec řízení o odstranění staveb se u jiné stavby - přístřešku pro koně, který je předmětem soudního sporu, již vedoucí prostějovského odboru územního plánování Jan Mlčoch, pomalu snaží dopomoci posvětit status této stavby z dočasné na trvalou. To potvrzuje důvěryhodný zdroj, který má přímé informace z místní radnice a z pochopitelných důvodů si nepřeje být jmenován. “Někteří úředníci nemají problém potvrdit jakýkoliv záměr. Zákony je vůbec nezajímají. Prostě chtějí za každou cenu protlačit přání jednoho byznysmena,” říká.  

PLATÍ NA PROSTĚJOVSKU ZÁKONY A PŘEDPISY?
K prostějovským kauzám se ale postupně dostává pozornost médií. Probouzet se začíná i veřejnost. Občané se přestávají bát a postupně upozorňují na řadu dalších nepravostí, nekalých praktik a porušování občanských práv. Boj za odpovědnost a transparentnost prostějovského úřadu nekončí. Jaký postih hrozí těm, kteří rozhodují v rozporu se zákonem? Co vede úředníka k tomu, že ohýbá předpisy, normy a zákony? A co na to všechno říká prostějovský primátor František Jura? Brzy přineseme další aktuální informace. Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.